Utrudnienia w ruchu

Utrudnienia w ruchu

28.11.2018

W dniu 28.11.2018 na DK nr 5 w km 214+750 w godzinach 09.00 – 11.00 wystąpią utrudnienia w ruchu związane z zabezpieczeniem prac pomiarowych konstrukcji nawierzchni drogowej.

 

Trasa-objazdu-DK5

14.11.2018

W dniu 18.11.2018 planowane jest wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu na DK5 w km 214+635 do 218+320 polegajacej na przełożeniu ruchu z obecnie użytkowanej DK5 na nowy jej przebieg zgodnie z załączoną mapką.

 

Trasa objazdu DK5

12.10.2018

12.10.2018

W dniu 12.10.2018 planowana jest zmiana Tymczasowej Organizacji Ruchu na Drodze Krajowej nr 5 w km 214+635 do 218+320. Zmiana organizacji dotyczy przygotowań do przełożenia ruchu na nowy ślad drogi krajowej nr 5 i będzie realizowana wieloetapowo. W planach jest wykonanie nowych połączeń dróg, w związku z czym zarówno na początku jak i końcu realizowanego odcinka należy spodziewać się lokalnych zawężeń pasów ruchu połączonych z nieoczekiwaną zmianą kierunku ruchu. Na końcu przebudowywanego odcinka drogi krajowej tj w km około 218+320 zostanie także wprowadzony czasowo ruch wahadłowy.
Dodatkowe utrudnienia wprowadzone zostaną na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 5 z drogą powiatową DG330007P prowadzącą do Srocka Małego w km 215+400 DK5. Ruch do Srocka zostanie przekierowany na nowobudowany ciąg drogi powiatowej z pośrednictwem nowobudowanej drogi krajowej nr 5 i tymczasowego łącznika krzyżującego się z drogą krajową w km 215+220.

 

W dniu 31.10.2018 o godz. 8.00 nastąpi zmiana etapu organizacji ruchu na wysokości Kanału Mosińskiego, w postaci likwidacji dotychczas istniejącego wahadła.

 

UwR z.1 (1)

4.09.2018

4.09.2018

W dniu 4.09.2018 planowane jest wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu na Drodze Gminnej DG3300009P. Powyższe organizacja zakłada zamknięcie drogi gminnej DG3300009P na wysokości miejscowości Jarogniewice w celu realizacji prac związanych z budową trasy S5.

27.06.2018

27.06.2018

W dniu 2.07.2018 planowane jest wprowadzenie Czasowej Organizacji Ruchu dotyczącej oznakowania istniejącego zawężenia na odcinku (DK5 km 214+635 do km 218+320).

27.06.2018

Od 27.06.2018 do 30.06.2018 planowane są prace związane z ustawieniem barier stalowych na odcinku DK5 km ok 215+600 do km 216+430. Przedmiotowe roboty będą prowadzone na w/w odcinku przy pomocy ruchu wahadłowego.

23.05.2018

Informujemy że w dniu 30.05.2018 roku planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, Utrudnienie w postaci zwężenia DK5 na odcinku Wronczyn do kanału Mosińskiego przed miejscowością Głuchowo(DK5 km globalny 214+635 do 218+320), wystąpi w związku z robotami drogowymi przy budowie drogi S5 na odcinku Wronczyn – Kościań Południe. Powyższe utrudnienia potrwają od końca maja do połowy października 2018 roku

 

zawężenie DK5 - Zadanie I (1)

Komentowanie jest zablokowane.