Opis inwestycji

Nazwa kontraktu: Zadanie I : Zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań – Wrocław odc. Wronczyn-Kościan Południe.
Umowa z Konsultantem: 14.04.2016 r.
Umowa z Wykonawcą: 13.04.2016 r.
Kwota Kontraktowa brutto: 359 285 460,00 PLN

Zadanie realizowane jest w systemie “Projektuj i buduj”. Realizacja obejmuje następujące etapy:

  • wykonanie dokumentacji zamiennej wielobranżowej węzłów w zakresie projektu budowlanego oraz ewentualnej zmiany sposobu wzmocnienia podłoża i umocnienia skarp,
  • uzyskanie wymaganych prawem decyzji, w tym zmiany/zmian decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)
  • wybudowanie odcinka drogi ekspresowej S5,
  • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
  • oddanie do użytkowania drogi ekspresowej na odcinku od km proj. 0+000 do km 18+900.

Zamówienia są przewidziane do współfinansowania przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Podstawowe parametry techniczne:

– Klasa drogi: kl. S ekspresowa dwujezdniowa
– Nośność nawierzchni: kategoria ruchu KR6, 115 kN/oś
– Prędkość miarodajna 110 km/h
– Węzły drogowe: 2 węzły Czempiń i Kościan Północ
– Wykaz planowanych obiektów inżynierskich:

Most M+PZDd 0.08
Most M+PZDd 0.10
Wiadukt WD 0.80
Wiadukt WE 2.84
Wiadukt WD 3.44
Most M+PZSd 3.73
Most M+PZSd 0.66
Przejście górne dla zwierząt PZDg 7.05
Wiadukt WD 6.09
Wiadukt WD 9.47
Most M+PZM 10.06
Wiadukt WD 11.66
Wiadukt WD 12.82
Wiadukt WE 13.50
Wiadukt WE 13.67
Wiadukt WE 13.61
Most M+PZŚd 14.44
Wiadukt WD 15.32
Most M+PZM 17.23
Wiadukt WD 17.39
Most M+PZSd 18.67
Wiadukt WD 0.37


Budowa drogi ekspresowej S-5 Poznań-Wrocław odc.:

Komentowanie jest zablokowane.