Kontakt

gddkiaMIR–>MIR
Inżynier Kontraktu:

Biuro Inżyniera Kontraktu:

EUROCONSULT S.A.
Avenida Camino de los Cortao 17
28.700 San Sebastian de los Reyes
(Madrid)
Euroconsult S.A.
ul. Spółdzielcza 1
64-000 Kiełczewo

Wykonawca:

Budimex S.A.
ul. Stawki 40,
01-040 Warszawa

LAFRENTZ Polska Sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 29,
60-359 Poznań

Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

Kierownik Projektu:
mgr inż. Grzegorz Struski

Komentowanie jest zablokowane.