Aktualności

22 kwietnia 2018

22 kwietnia 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja robót ziemnych, odhumusowania wykonania rowów oraz przygotowanie podłoża pod dalsze prace. Dalszy ciąg prac przy budowie infrastruktury mostowej między innymi zbrojenie elementów podpór oraz płyt fundamentowych. Przebudowa kolizji teletechnicznych.

Czytaj więcej

15 kwietnia 2018

15 kwietnia 2018
/ / /
Comments Closed

Przygotowywanie podłoża między innymi poprzez osuszanie gruntu pod nasypy oraz porządkowanie drewna z wycinki. Prace przy szalowaniu, betonowaniu oraz zbrojeniu podpór struktur mostowych. Likwidacja kolizji energetycznych oraz wodno-kanalizacyjnych.

Czytaj więcej

8 kwietnia 2018

8 kwietnia 2018
/ / /
Comments Closed

Prace nad oczyszczeniem gruntu z przeszkód naturalnych (pni ściętych drzew) oraz rozbiórki elementów budowlanych(podbudowy z kruszywa). Dalsze prace nad odhumusowywaniem na odcinkach budowanej drogi. Ponadto kontynuacja robót przygotowawczych w branży mostowej oraz przebudowa kolizji branżowych.

Czytaj więcej

1 kwietnia 2018

1 kwietnia 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja robót przygotowawczych podłoża – odhumusowywanie oraz prace porządkowe na terenie budowy. Dalszy ciąg robót budowlanych przy infrastrukturze drogi S5. Trwa przebudowa kolizji teletechnicznych oraz wodociągowych.

Czytaj więcej

25 marca 2018

25 marca 2018
/ / /
Comments Closed

Obecnie na terenie budowy trwają roboty ziemne związane z odhumusowaniem oraz porządkowaniem placu budowy, w związku z usunięciem pobliskiej roślinności trwają prace porządkowe. Ponadto wykonano wjazdy i zjazdy z terenu budowy projektowanej drogi S5. Kontynuacja robót budowlanych przy obiektach mostowych w postaci prac ziemnych, zbrojeniowych oraz wykonanie wylewek betonowych przy fundamentach obiektów mostowych. Kontynuacja likwidacji kolizji wodociągowych, energetycznych, teletechnicznych

Czytaj więcej

16 marca 2018

16 marca 2018
/ / /
Comments Closed

Trwają prace związane z przygotowaniem placu budowy do robót zasadniczych. Wykonawca rozpoczął budowę obiektów mostowych oraz przepustów skrzynkowych. Prowadzone są prace ziemne związane z odhumusowaniem ternu, sprzątaniem po wycince drzew oraz usuwaniem karpin. Wykonywana jest również wymiana gruntu oraz przygotowanie podłoża pod budowę nasypów. Trwają pracę związane z usuwaniem kolizji oraz przebudową zakresów branż wod-kan oraz elektrycznej.

Czytaj więcej

11 marca 2018

11 marca 2018
/ / /
Comments Closed

Wycinka drzew a także ich wywózka z terenu budowy, prace ziemne w postaci wykonania wykopu oraz jego odwodnienia, ponadto dokonano zdjęcia warstwy humusu. Dalszy ciąg robót budowlano-ziemnych przy infrastrukturze mostowej projektowanej drogi S5. Przebudowa kolizji energetycznej oraz wodociągowej

Czytaj więcej

04 marca 2018

4 marca 2018
/ / /
Comments Closed

Zrywka drzewa z wycinki, kontynuacja robót ziemnych w postaci wykopów oraz odhumusowywania. Ponadto wprowadzono tymczasową organizację ruchu w lokalizacji WD 0.80. Dalszy ciąg prac budowlanych – zbrojenie fundamentów, w dalszym ciągu prowadzono roboty związane z przygotowaniem budowy pod inwestycje mostowe, budowa platformy pod dźwig oraz drogi technologicznej do obiektu. W dalszej cześć prac przebudowano rów Sierakowski.

Czytaj więcej

25 lutego 2018

25 lutego 2018
/ / /
Comments Closed

Roboty ziemne w postaci odhumusowania, zagęszczenia podłoża oraz wykonano wykopy. W toku prac przeprowadzono również roboty porządkowe usuwając z terenu budowy wykarczowane uprzednio pnie. Kontynuowano również prace przy infrastrukturze mostowej poprzez przygotowanie podłoża pod obiektem PZD 7.05. Prowadzono również roboty związane z przebudową urządzeń teletechnicznych oraz zlikwidowano kolizję związaną z siecią podziemną.

Czytaj więcej

18 lutego 2018

18 lutego 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja prac porządkowych odhumusowywania oraz prac porządkowych na terenie budowy. Prace ziemne przy infrastrukturze mostowej. Roboty związane z przebudowami sieci podziemnych, kolizji energetycznych oraz urządzeń teletechnicznych.

Czytaj więcej
Strona 9 z 11« Pierwsza...7891011