Aktualności

17 czerwca 2018

17 czerwca 2018
/ / /
Comments Closed

Dalszy ciąg prac ziemnych na odcinkach nowoprojektowanej drogi S5. Wykonanie odhumusowania, wykopów, nasypów oraz przepustów. Prace przy obiektach mostowych na węźle Czempiń w postaci montażu podparcia ustroju nośnego, prace zbrojeniowe oraz betonowania przy pozostałych obiektach. Kontynuacja prac przy kolizjach wodociągowych, energetycznych, teletechnicznych, gazowych oraz deszczowych. Prace trwają ponadto przy stanowiskach archeologicznych.

Czytaj więcej

8 czerwca 2018

8 czerwca 2018
/ / /
Comments Closed

Roboty drogowe, wykonanie nasypów, rowów oraz wykopów na odcinkach drogi S5. Kontynuacja prac przy podporach obiektów mostowych. Kontynuacja likwidacji wszystkich przewidzianych kolizji: deszczowej, wodociągowej, teletechnicznej, energetycznej. Prace archeologiczne na projektowanej drodze S5.

Czytaj więcej

03 czerwiec 2018

3 czerwca 2018
/ / /
Comments Closed

Roboty drogowe, wykonanie nasypów, rowów oraz wykopów przy projektowym węźle Czempiń. Prace porządkowe: wywóz humusu. Dalszy ciąg prac fundamentowych przy podporach obiektów mostowych. Kontynuacja likwidacji kolizji deszczowej, wodociągowej, teletechnicznej i energetycznej. Wprowadzenie z dniem 30.05.2018, tymczasowej organizacji ruchu na odcinku DK 5 od miejscowości Srocko Małe do kanału Mosińskiego przed miejscowością Głuchowo.

Czytaj więcej

25 maja 2018

25 maja 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja prac drogowych, wykonanie nasypów, wykopów oraz dalszy ciąg robót związanych z odhumusowaniem terenu budowy. Wykonano również przepust PD-08 przy miejscowości Srocko. Prace przy podporach mostowych, montaże szalunków, zbrojenie i szalowanie ław fundamentowych i podbudów. Prace ziemne przy przebudowach kolizji: teletechnicznych, wodociągowych i gazowych.

Czytaj więcej

20 maja 2018

20 maja 2018
/ / /
Comments Closed

Prace przygotowawcze podłoża pod nowobudowaną drogę S5, w formie tworzenia wykopów, nasypów i rowów. Dalszy ciąg prac fundamentowych przy obiektach mostowych, szalowanie oraz zbrojenie podpór i fundamentów. Likwidacja kolizji branżowych: energetycznych, teletechnicznych, wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych.

Czytaj więcej

11 maja 2018

11 maja 2018
/ / /
Comments Closed

Dalszy ciąg prac ziemnych: odhumusowanie, wykopy i nasypy na terenie drogi S5. Wykonanie przepustów w ciągach melioracyjnych. Kontynuacja prac przy podporach obiektów mostowych. Budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa kolizji energetycznej i wodociągowej. 

Czytaj więcej

06 maja 2018

6 maja 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja odhumusowywania oraz robót ziemnych, przeprowadzono w dalszej kolejności prace porządkowe drewna z wycinki na nowopowstającej drodze S5. Dalszy ciąg prac przy fundamentach obiektów mostowych. Rozpoczęcie budowy kanalizacji deszczowej oraz przebudowy kolizji energetycznych.

Czytaj więcej

29 kwietnia 2018

29 kwietnia 2018
/ / /
Comments Closed

Dalszy ciąg pracy ziemnych związanych z wzmocnieniem podłoża pod nowobudowaną drogę S5. Kontynuacja prac budowlanych dotyczących obiektów infrastruktury mostowej. Kontynuacja likwidacji kolizji branżowych( wodociągowej, deszczowej, energetycznej, gazowej oraz teletechnicznej).

Czytaj więcej

22 kwietnia 2018

22 kwietnia 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja robót ziemnych, odhumusowania wykonania rowów oraz przygotowanie podłoża pod dalsze prace. Dalszy ciąg prac przy budowie infrastruktury mostowej między innymi zbrojenie elementów podpór oraz płyt fundamentowych. Przebudowa kolizji teletechnicznych.

Czytaj więcej

15 kwietnia 2018

15 kwietnia 2018
/ / /
Comments Closed

Przygotowywanie podłoża między innymi poprzez osuszanie gruntu pod nasypy oraz porządkowanie drewna z wycinki. Prace przy szalowaniu, betonowaniu oraz zbrojeniu podpór struktur mostowych. Likwidacja kolizji energetycznych oraz wodno-kanalizacyjnych.

Czytaj więcej
Strona 9 z 12« Pierwsza...7891011...Ostatnia »