Aktualności

29 marca 2019

29 marca 2019
/ / /
Comments Closed

Roboty drogowe prowadzone są w pełnym zakresie w ciągu drogi S5. Wykonywane są prace związane z odhumusowywaniem, wykopami/nasypami, warstwami konstrukcyjnymi, umocnieniem skarp i poboczy. Kontynuowane są roboty przy rozbiórce starego przebiegu DK5. W ubiegłym tygodniu trwały prace na 15 obiektach mostowych między innymi zbrojenie ustroju nośnego, zasypki za przyczółkami czy montaż murów oporowych. Wśród przebudowywanych kolizji były między innymi: kolizje energetyczne, teletechniczne, prowadzono również prace związane z kanalizacją deszczową oraz melioracją na kanale Kościańskim.

Czytaj więcej

22 marca 2019

22 marca 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty ziemne:, wykonywano wykopy, nasypy oraz prace związane z konstrukcją nawierzchni drogi S5. Ponadto prowadzono prace rozbiórkowe nasypu na starym śladzie drogi DK5. W zakresie robót mostowych, Wykonawca prowadził pracę na 12 obiektach w skład prowadzonych prac wchodziły np. zasypki za przyczółkami, betonowanie murków oporowych czy płyt przejściowych. W zakresie prac branżowych prowadzono prace związane z budową kanalizacji deszczowej, drenażu w pasie rozdziału, przebudowywano również urządzeń melioracyjnych. Ponadto wykonywano prace przy kolizjach energetycznych i teletechnicznych.

Czytaj więcej

15 marca 2019

15 marca 2019
/ / /
Comments Closed

Trwają roboty drogowe w ciągu drogi S5, koncentrowano się na robotach wykopowo/nasypowych oraz pracach przy odhumusowywaniu. W dalszym ciągu kontynuowane są roboty przy rozbiórce starego przebiegu DK5. W ubiegłym tygodniu trwały prace na 9 obiektach mostowych wśród prowadzonych prac było np. zbrojenie i szalowanie korpusów podpór czy betonowanie ławy fundamentowych. Wśród przebudowywanych kolizji były między innymi: kolizje energetyczne, teletechniczne, prowadzono również prace związane z kanalizacją deszczową oraz melioracją.

Czytaj więcej

15.03.2019

15 marca 2019
/ / /
Comments Closed

Trwają roboty drogowe w ciągu drogi S5, koncentrowano się na robotach wykopowo/nasypowych oraz pracach przy odhumusowywaniu. W dalszym ciągu kontynuowane są roboty przy rozbiórce starego przebiegu DK5. W ubiegłym tygodniu trwały prace na 9 obiektach mostowych wśród prowadzonych prac było np. zbrojenie i szalowanie korpusów podpór czy betonowanie ławy fundamentowych. Wśród przebudowywanych kolizji były między innymi: kolizje energetyczne, teletechniczne, prowadzono również prace związane z kanalizacją deszczową oraz melioracją.

Czytaj więcej

08 marca 2019

8 marca 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty ziemne: odhumusowywano, wykonywano wykopy, nasypy oraz warstwę mrozoochronną. Ponadto osuszano podłoża pod nasypy oraz prowadzono prace rozbiórkowe na starym śladzie drogi DK5. W zakresie robót mostowych, Wykonawca prowadził pracę na 7 obiektach w skład prowadzonych prac wchodziły np. zbrojenia, deskowania oraz betonowania korpusów, ścianek zaplecznych czy ustrojów nośnych. W zakresie prac branżowych prowadzono prace związane z budową kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych, kanału technologicznego oraz drenażu w pasie rozdziału. Przebudowywano również urządzeń melioracyjnych – Rów Piotrkowski, Kanał Mosiński Obry, Rowu R-33. Ponadto wykonywano prace przy kolizjach energetycznych i teletechnicznych

Czytaj więcej

22 luty 2019

22 lutego 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu roboty drogowe prowadzone są w ograniczonym zakresie. W minionym tygodniu umacniano oraz dociążano zbiorniki. W zakresie robót mostowych wykonywano prace związane ze zbrojeniem ław, szalowaniem korpusu oraz montażem sączków i wpustów obiektów mostowych. Ponadto trwały prace dotyczące pielęgnacji podpór. W minionym tygodniu przebudowywano następujące kolizję elektroenergetyczne, dotyczące kanalizacji sanitarnej oraz melioracji(umocnienie Kanału Mosińskiego).

Czytaj więcej

15 luty 2019

15 lutego 2019
/ / /
Comments Closed

Roboty drogowe prowadzone są w ograniczonym zakresie z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe. Roboty mostowe z uwagi na ujemne temperatury również prowadzone są w ograniczonym zakresie. Trwają przebudowy kolizji energetycznych , wodociągowych oraz kanalizacji deszczowej.

Czytaj więcej

01 luty 2019

1 lutego 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu roboty drogowe są prowadzone w ograniczonym zakresie z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe. W zakresie robót mostowych z uwagi na ujemne temperatury oraz opady śniegu prace również prowadzone są . W minionym tygodniu trwały przebudowy kolizji energetycznych , wodociągowych oraz kanalizacji deszczowej.

Czytaj więcej

25 stycznia 2019

25 stycznia 2019
/ / /
Comments Closed

Roboty na całym odcinku prowadzone są  w ograniczonym zakresie z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe. Były wykonywane drobne prace ziemne. W dalszym ciągu również w ograniczonym zakresie toczą się prace związane z obiektami mostowymi na 3 obiektach związane ze zbrojeniem podpór oraz ustroju nośnego. Przebudowywano następujące kolizję: wodociągową, energetyczną, deszczową.

Czytaj więcej

18 stycznia 2019

19 stycznia 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty drogowe są prowadzone w ograniczonym zakresie z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe.. W zakresie robót mostowych prowadzone były prace na 8 obiektach mostowych, w postaci betonowań podpór oraz fundamentów dodatkowo trwały prace przy ustrojach nośnych. W minionym tygodniu trwały przebudowy kolizji energetycznych , wodociągowych oraz kanalizacji deszczowej.

Czytaj więcej
Strona 5 z 12« Pierwsza...34567...10...Ostatnia »