Aktualności

22 luty 2019

22 lutego 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu roboty drogowe prowadzone są w ograniczonym zakresie. W minionym tygodniu umacniano oraz dociążano zbiorniki. W zakresie robót mostowych wykonywano prace związane ze zbrojeniem ław, szalowaniem korpusu oraz montażem sączków i wpustów obiektów mostowych. Ponadto trwały prace dotyczące pielęgnacji podpór. W minionym tygodniu przebudowywano następujące kolizję elektroenergetyczne, dotyczące kanalizacji sanitarnej oraz melioracji(umocnienie Kanału Mosińskiego).

Czytaj więcej

15 luty 2019

15 lutego 2019
/ / /
Comments Closed

Roboty drogowe prowadzone są w ograniczonym zakresie z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe. Roboty mostowe z uwagi na ujemne temperatury również prowadzone są w ograniczonym zakresie. Trwają przebudowy kolizji energetycznych , wodociągowych oraz kanalizacji deszczowej.

Czytaj więcej

01 luty 2019

1 lutego 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu roboty drogowe są prowadzone w ograniczonym zakresie z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe. W zakresie robót mostowych z uwagi na ujemne temperatury oraz opady śniegu prace również prowadzone są . W minionym tygodniu trwały przebudowy kolizji energetycznych , wodociągowych oraz kanalizacji deszczowej.

Czytaj więcej

25 stycznia 2019

25 stycznia 2019
/ / /
Comments Closed

Roboty na całym odcinku prowadzone są  w ograniczonym zakresie z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe. Były wykonywane drobne prace ziemne. W dalszym ciągu również w ograniczonym zakresie toczą się prace związane z obiektami mostowymi na 3 obiektach związane ze zbrojeniem podpór oraz ustroju nośnego. Przebudowywano następujące kolizję: wodociągową, energetyczną, deszczową.

Czytaj więcej

18 stycznia 2019

19 stycznia 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty drogowe są prowadzone w ograniczonym zakresie z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe.. W zakresie robót mostowych prowadzone były prace na 8 obiektach mostowych, w postaci betonowań podpór oraz fundamentów dodatkowo trwały prace przy ustrojach nośnych. W minionym tygodniu trwały przebudowy kolizji energetycznych , wodociągowych oraz kanalizacji deszczowej.

Czytaj więcej

11 stycznia 2019

11 stycznia 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja robót drogowych w ograniczonym zakresie, trwają prace utrzymaniowe oraz roboty związane z usuwaniem uszkodzeń wywołanych intensywnymi opadami deszczu. Ponadto wykonywano pojedyncze prace wykończeniowe tj. wykonanie kostki granitowej czy humusowanie skarp na sekcji II. W ramach prac mostowych trwają prace na 5 obiektach mostowych. Wśród robót branżowych trwają prace przy kanalizacji deszczowej oraz teletechnicznej.

Czytaj więcej

21 grudnia 2018

21 grudnia 2018
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają prace drogowych na wszystkich trzech sekcjach budowanej drogi S5. Kontynuowane są prace ziemne, wśród nich wykonywane były roboty wykopowo/nasypowe. Prowadzone są prace przy warstwach konstrukcyjnych: warstwa mrozoochronna , warstwa odcinająca podbudowa pomocnicza C5/6, podbudowa zasadnicza 0/45.Kontynuowane są rozbiórki nawierzchni starej DK5. W ubiegłym tygodniu zamontowano oznakowanie pionowe oraz wykonano w tymczasowej formie oznakowanie poziome. Kontynuowane są w dalszym zakresie prace rozbiórkowe na „starej DK5” w pierwszych 3 km nowej trasy S5. Trwają prace na wszystkich obiektach mostowych, betonowanie, zbrojenie ustrojów nośnych. W dalszym ciągu trwają roboty branżowe w zakresie: melioracji, kanalizacji deszczowej oraz drenażu drogowego.

Czytaj więcej

14 grudnia 2018

14 grudnia 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuowane są roboty drogowe na trasie S5. W dalszym ciągu trwają prace ziemne przy nowobudowanej drodze: odhumusowanie, prace wykopowo-nasypowe oraz wymiany gruntu. Wykonawca wykonuje również prace przy konstrukcji nawierzchni: warstwa mrozoochronna, warstwa odcinająca, podbudowa pomocnicza C5/6 oraz podbudowa bitumiczna. Ponadto w dalszym ciągu trwa rozbiórka wyłączonego odcinka DK5. Aktualnie toczą się prace na wszystkich obiektach mostowych w skład wykonywanych prac wchodzą betonowanie, zbrojenie, prace izolacyjne oraz zasypkowe, montowano również elementy ustrojów nośnych. W ubiegłym tygodniu przebudowywano następujące kolizję: wodociągowe, energetyczne, kanalizacji deszczowej, drenażu drogowego.

Czytaj więcej
Strona 3 z 912345...Ostatnia »