Aktualności

10 maja 2019

10 maja 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuowane są roboty drogowe w ciągu drogi S5, koncentrowano się na robotach wykopowo/nasypowych oraz pracach przy konstrukcji nawierzchni warstwach ulepszonego podłoża czy podbudowach z kruszywa i asfaltu. W dalszym ciągu trwają prace na większości obiektów mostowych wśród prowadzonych prac było między innymi zasypki za przyczółkami, deskowanie i zbrojenie ustrojów nośnych. Wśród przebudowywanych kolizji były między innymi: teletechniczne, Prowadzono prace związane z melioracją oraz oświetleniem drogowym.

Czytaj więcej

03 maja 2019

3 maja 2019
/ / /
Comments Closed

W zakresie robót ziemnych na nowej drodze S5 prowadzone były prace wykopowo-nasypowe, ponadto wykonywano roboty wykończeniowe związane z umocnieniem skarp i rowów. Wykonywano również prace związane z utylizacją humusu. W zakresie warstw konstrukcyjnych nowej drogi wykonywano roboty związane z:

– dolną warstwą ulepszonego podłoża
– górną warstwą ulepszonego podłoża
– podbudową zasadniczą 0/45
– podbudowa z betonu asfaltowego

Prowadzono także roboty brukarskie. W zakresie obiektów mostowych prowadzono prace na 17 obiektach wśród wykonywanych prac było np.:
– ułożenie chudego betonu pod płyty przejściowe
– zbrojenie i szalowanie murków oporowych stożków
– montaż kotew talerzowych, sączków, wpustów

Wśród prowadzonych robót branżowych były prace melioracyjne, oświetleniowe, teletechniczne oraz dotyczą instalacji MOP.

Czytaj więcej

19 kwietnia 2019

19 kwietnia 2019
/ / /
Comments Closed

Trwają roboty drogowe w ciągu drogi S5, koncentrowano się na robotach wykopowo/nasypowych oraz pracach przy konstrukcji nawierzchni warstwach ulepszonego podłoża czy podbudowach z kruszywa. W dalszym ciągu trwają prace na większości obiektów mostowych wśród prowadzonych prac było między innymi zasypki za przyczółkami, deskowanie i zbrojenie ustrojów nośnych. Wśród przebudowywanych kolizji były między innymi: kolizje energetyczne, teletechniczne, gazowe, wodociągowe. Prowadzono prace związane z kanalizacją sanitarną oraz melioracją.

Czytaj więcej

12 kwietnia 2019

12 kwietnia 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty ziemne:, wykonywano wykopy, nasypy oraz prace związane z konstrukcją nawierzchni drogi S5. Ponadto prowadzono prace rozbiórkowe nasypu na starym śladzie drogi DK5. W zakresie robót mostowych, Wykonawca prowadził pracę na 12 obiektach w skład prowadzonych prac wchodziły np. zasypki za przyczółkami, betonowanie murków oporowych czy płyt przejściowych. W zakresie prac branżowych prowadzono prace związane z budową kanalizacji deszczowej, drenażu w pasie rozdziału, przebudowywano również urządzeń melioracyjnych. Ponadto wykonywano prace przy kolizjach energetycznych i teletechnicznych.

Czytaj więcej

05 kwietnia 2019

5 kwietnia 2019
/ / /
Comments Closed

Trwają roboty drogowe koncentrowano się na robotach wykopowo/nasypowych oraz przy układaniu warstw nowej drogi S5. W dalszym ciągu kontynuowane są roboty przy rozbiórce nasypu starego przebiegu DK5. W ubiegłym tygodniu trwały prace na 11 obiektach mostowych wśród prowadzonych prac było np. zbrojenie i szalowanie korpusów podpór czy betonowanie ławy fundamentowych. Wśród przebudowywanych kolizji były między innymi: kolizje energetyczne, teletechniczne, prowadzono również prace związane z kanalizacją deszczową oraz melioracją.

Czytaj więcej

29 marca 2019

29 marca 2019
/ / /
Comments Closed

Roboty drogowe prowadzone są w pełnym zakresie w ciągu drogi S5. Wykonywane są prace związane z odhumusowywaniem, wykopami/nasypami, warstwami konstrukcyjnymi, umocnieniem skarp i poboczy. Kontynuowane są roboty przy rozbiórce starego przebiegu DK5. W ubiegłym tygodniu trwały prace na 15 obiektach mostowych między innymi zbrojenie ustroju nośnego, zasypki za przyczółkami czy montaż murów oporowych. Wśród przebudowywanych kolizji były między innymi: kolizje energetyczne, teletechniczne, prowadzono również prace związane z kanalizacją deszczową oraz melioracją na kanale Kościańskim.

Czytaj więcej

22 marca 2019

22 marca 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty ziemne:, wykonywano wykopy, nasypy oraz prace związane z konstrukcją nawierzchni drogi S5. Ponadto prowadzono prace rozbiórkowe nasypu na starym śladzie drogi DK5. W zakresie robót mostowych, Wykonawca prowadził pracę na 12 obiektach w skład prowadzonych prac wchodziły np. zasypki za przyczółkami, betonowanie murków oporowych czy płyt przejściowych. W zakresie prac branżowych prowadzono prace związane z budową kanalizacji deszczowej, drenażu w pasie rozdziału, przebudowywano również urządzeń melioracyjnych. Ponadto wykonywano prace przy kolizjach energetycznych i teletechnicznych.

Czytaj więcej

15 marca 2019

15 marca 2019
/ / /
Comments Closed

Trwają roboty drogowe w ciągu drogi S5, koncentrowano się na robotach wykopowo/nasypowych oraz pracach przy odhumusowywaniu. W dalszym ciągu kontynuowane są roboty przy rozbiórce starego przebiegu DK5. W ubiegłym tygodniu trwały prace na 9 obiektach mostowych wśród prowadzonych prac było np. zbrojenie i szalowanie korpusów podpór czy betonowanie ławy fundamentowych. Wśród przebudowywanych kolizji były między innymi: kolizje energetyczne, teletechniczne, prowadzono również prace związane z kanalizacją deszczową oraz melioracją.

Czytaj więcej

15.03.2019

15 marca 2019
/ / /
Comments Closed

Trwają roboty drogowe w ciągu drogi S5, koncentrowano się na robotach wykopowo/nasypowych oraz pracach przy odhumusowywaniu. W dalszym ciągu kontynuowane są roboty przy rozbiórce starego przebiegu DK5. W ubiegłym tygodniu trwały prace na 9 obiektach mostowych wśród prowadzonych prac było np. zbrojenie i szalowanie korpusów podpór czy betonowanie ławy fundamentowych. Wśród przebudowywanych kolizji były między innymi: kolizje energetyczne, teletechniczne, prowadzono również prace związane z kanalizacją deszczową oraz melioracją.

Czytaj więcej

08 marca 2019

8 marca 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty ziemne: odhumusowywano, wykonywano wykopy, nasypy oraz warstwę mrozoochronną. Ponadto osuszano podłoża pod nasypy oraz prowadzono prace rozbiórkowe na starym śladzie drogi DK5. W zakresie robót mostowych, Wykonawca prowadził pracę na 7 obiektach w skład prowadzonych prac wchodziły np. zbrojenia, deskowania oraz betonowania korpusów, ścianek zaplecznych czy ustrojów nośnych. W zakresie prac branżowych prowadzono prace związane z budową kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych, kanału technologicznego oraz drenażu w pasie rozdziału. Przebudowywano również urządzeń melioracyjnych – Rów Piotrkowski, Kanał Mosiński Obry, Rowu R-33. Ponadto wykonywano prace przy kolizjach energetycznych i teletechnicznych

Czytaj więcej
Strona 2 z 912345...Ostatnia »