Aktualności

25 października 2019

25 października 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuowano prace związane z konstrukcją nawierzchni : podbudową zasadniczą z kruszywa oraz warstwą ścieralną. Prowadzono prace wykończeniowe, ogrodzenia, profilowanie skarp, rowów, pasa rozdziału czy oznakowanie poziome i pionowe.

W zakresie robót mostowych trwają prace na wszystkich nie oddanych do użytku obiektach mostowych, wśród wykonywanych prac było:

– układanie drenaży podłużnych

– montaż barier ochronnych na skrzydłach i zwieńczeniach

– ułożenie przeciwspadków z asfaltu lanego

W zakresie robót branżowych były prowadzone prace związane z oświetleniem drogowym, melioracją, drenażem drogowym, instalacjami MOP oraz kanalizacją sanitarną i deszczową.

Czytaj więcej

18 października 2019

18 października 2019
/ / /
Comments Closed

Głównym frontem prac były prace związane z konstrukcją nawierzchni trasy S5 podbudową zasadniczą z kruszywa oraz warstwą ścieralną. Ponadto wykonywane były prace wykończeniowe, ogrodzenia, profilowanie skarp, rowów, pasa rozdziału. Wykonywano również oznakowanie poziome i pionowe.

W zakresie robót mostowych trwają prace na wszystkich nie oddanych do użytku obiektach mostowych, wśród wykonywanych prac było:

– wykonanie nawierzchni z żywicy na zwieńczeniach murów oporowych

– montaż barier ochronnych na skrzydłach i zwieńczeniach

– montaż kolektora odwodnienia

– ułożenie przeciwspadków z asfaltu lanego

W zakresie robót branżowych były prowadzone prace związane z oświetleniem drogowym, melioracją, drenażem drogowym, instalacjami MOP oraz kanalizacją sanitarną i deszczową.

Czytaj więcej

11 października 2019

11 października 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuowano roboty związane z konstrukcją nawierzchni trasy S5, podbudową zasadniczą z kruszywa oraz warstwą ścieralną. Ponadto wykonywane były prace wykończeniowe roboty brukarskie, ogrodzenia, profilowanie skarp, rowów i pasa rozdziału

W zakresie robót mostowych trwają prace na wszystkich nie oddanych do użytku obiektach mostowych, wśród wykonywanych prac było: układania schodów skarpowych i mat na stożkach zbrojono, szalowano i betonowano gzymsy na skrzydłach oraz zwieńczenia murów oporowych, ponadto na obiektach montowano wpusty oraz kolektory odwodnieniowe.

W zakresie robót branżowych były prowadzone prace związane z oświetleniem drogowym, energetyką, teletechniką, melioracją, drenażem drogowym, instalacjami MOP oraz kanalizacją sanitarną i deszczową.

Czytaj więcej

04 października 2019

4 października 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty drogowe na drodze S5. Głównym frontem prac są prace związane z konstrukcją nawierzchni:

– dolna i górna warstwa ulepszonego podłoża,

– podbudowa zasadnicza z kruszywa

– warstwą ścieralną.

Ponadto wykonywane były prace wykończeniowe roboty brukarskie, ogrodzenia, profilowanie skarp, rowów i pasa rozdziału. W zakresie prac mostowych wykonywane są roboty związane z antykorozją powierzchni betonowych montażem latarni, kolektorów odwodnienia oraz balustrad przy schodach skarpowych. W zakresie prac związanych z branżami realizowano roboty związane z oświetleniem drogowym, teletechniką, melioracją, drenażem drogowym, instalacjami MOP oraz kanalizacją sanitarną i deszczową.

Czytaj więcej

27 września 2019

27 września 2019
/ / /
Comments Closed
Kontynuowano zakres prac drogowych prowadzonych w ostatnim tygodniu. Wśród wykonywanych prac były roboty ziemne,. Głównym frontem prac były prace związane z konstrukcją nawierzchni dolną i górną warstwą ulepszonego podłoża, podbudową zasadniczą z kruszywa oraz warstwą ścieralną. Ponadto wykonywane były prace wykończeniowe roboty brukarskie, ogrodzenia, profilowanie skarp, rowów i pasa rozdziału.
 

W zakresie prac mostowych wykonywane są roboty związane z układaniem asfaltu lanego na obiektach, montaż balustrad, kolektorów odwodnieniowych czy schodów skarpowych. W zakresie prac związanych z branżami realizowano roboty związane z oświetleniem drogowym, energetyką, teletechniką, melioracją, drenażem drogowym, instalacjami MOP oraz kanalizacją sanitarną i deszczową.

Czytaj więcej

20 września 2019

20 września 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuowano roboty ziemne, w ograniczonym zakresie trwały prace wykopowo-nasypowe. Głównym frontem prac były prace związane z konstrukcją nawierzchni trasy S5, dolną i górną warstwą ulepszonego podłoża, podbudową zasadniczą z kruszywa oraz warstwą ścieralną. Ponadto wykonywane były prace wykończeniowe roboty brukarskie, ogrodzenia, profilowanie skarp, rowów i pasa rozdziału

W zakresie robót mostowych trwają prace na wszystkich nie oddanych do użytku obiektach mostowych, wśród wykonywanych prac było: układania schodów skarpowych i mat na stożkach zbrojono, szalowano i betonowano gzymsy na skrzydłach oraz zwieńczenia murów oporowych, ponadto na obiektach montowano wpusty oraz kolektory odwodnieniowe.

W zakresie robót branżowych były prowadzone prace związane z oświetleniem drogowym, energetyką, teletechniką, melioracją, drenażem drogowym, instalacjami MOP oraz kanalizacją sanitarną i deszczową.

Czytaj więcej

13 września 2019

13 września 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu kontynuowane są roboty wykopowo-nasypowe oraz związane z warstwami konstrukcyjnymi drogi, realizowane były takie asortymenty robót jak:

– dolna warstwa ulepszonego podłoża

– górna warstwa ulepszonego podłoża,

– podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

Ponadto wykonywano roboty brukarskie wypełnienie pasa rozdziału oraz ściek trójkątny monolityczny.

W zakresie robót mostowych prace trwają na wszystkich obiektach, wśród przeprowadzanych prac były:

– hydrofobizacja

– montaż bariery obustronnej

– montaż schodów skarpowych

– umocnienie stożków

– montaż kotew ekranów akustycznych

W zakresie robót branżowych były prowadzone prace związane z budową kanalizacji deszczowej,  zbiorników retencyjnych, kanału technologicznego i drenażu w pasie rozdziału

Czytaj więcej

06 września 2019

6 września 2019
/ / /
Comments Closed

W załączeniu 10 zdjęć z budowy oraz notka do aktualności:

 

Kontynuowane są roboty ziemne, wykonywano nasypy, pobocza i pas rozdziału umacniano ponadto skarpy i rowy. W zakresie warstw konstrukcyjnych wykonywano prace związane z:

– dolną warstwą ulepszonego podłoża

– górną warstwą ulepszonego podłoża

– warstwą mrozoochronną

– podbudową zasadniczą z mieszanki niezwiązanej KŁSM 0/45

– podbudową bitumiczną i warstwą wiążącą AC WMS 16 P+W

– warstwą ścieralną SMA 11

Prowadzono również prace brukarskie, montowano bariery stalowe oraz wykonywano ścieki monolityczne.

Trwają prace na wszystkich obiektach, wśród przeprowadzanych prac są:

– wykonanie nawierzchni na kapach na zwieńczeniach murów

– montaż kotew pod bariery

– montaż desek i krawężników

– deskowanie i zbrojenie murków oporowych

Wśród prac branżowych przeprowadzanych w ubiegłym tygodniu były:

– budowa kanalizacji deszczowej

– budowa zbiorników retencyjnych

– budowa kanału technologicznego

– budowa drenażu w pasie rozdziału, pod rowem

– przebudowa kolizji drenarskich

– przebudowa urządzeń melioracyjnych – Kanał Kościański, Kanał Kiełczewski,

– budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu, sieć p.poż – MOP

– budowa oświetlenia drogowego

 

Czytaj więcej

30 sierpnia 2019

30 sierpnia 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają prace ziemne na drodze S5. Wśród wykonywanych prac było umacnianie poboczy, skarp i rowów, utylizacja humusu/darniny, a także  humusowanie i obsiew pasa dzielącego obie nitki drogi ekspresowej. W zakresie warstw konstrukcyjnych wykonywano prace na:

– dolnej warstwie ulepszonego podłoża

– górnej warstwie ulepszonego podłoża

– podbudowie zasadnicza z kruszywa 0/45

Trwają również prace związane z podbudową bitumiczną i warstwą wiążącą. Ponadto wykonywano bariery ochronne w pasie rozdziału oraz Ekrany przeciwolśnieniowe i akustyczne.

Kontynuowane są także prace na wszystkich obiektach mostowych, wśród wykonywanych prac były:

– Zbrojenie, szalowanie i betonowanie wnęk dylatacyjnych,

– Montaż barier na kapach zewnętrznych obiektów

– Ułożenie asfaltu lanego

– Ułożenie schodów skarpowych

W dalszym ciągu realizowane są prace branżowe związane z oświetleniem drogowym, teletechniką, melioracją, kanalizacją deszczową, drenażem drogowym oraz instalacjami MOP.

Czytaj więcej

23 sierpnia 2019

23 sierpnia 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu kontynuowane są roboty wykopowo-nasypowe oraz związane z warstwami konstrukcyjnymi drogi, realizowane były takie asortymenty robót jak:

– dolna warstwa ulepszonego podłoża

– górna warstwa ulepszonego podłoża,

– podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

Ponadto wykonywano roboty brukarskie wypełnienie pasa rozdziału oraz ściek trójkątny monolityczny.

W zakresie robót mostowych prace trwają na wszystkich obiektach, wśród przeprowadzanych prac były:

– hydrofobizacja

– montaż bariery obustronnej

– montaż schodów skarpowych

– umocnienie stożków

– montaż kotew ekranów akustycznych

W zakresie robót branżowych były prowadzone prace związane z budową kanalizacji deszczowej,  zbiorników retencyjnych, kanału technologicznego i drenażu w pasie rozdziału

Czytaj więcej
Strona 2 z 1212345...10...Ostatnia »