Aktualności

8 kwietnia 2018

8 kwietnia 2018
/ / /
Comments Closed

Prace nad oczyszczeniem gruntu z przeszkód naturalnych (pni ściętych drzew) oraz rozbiórki elementów budowlanych(podbudowy z kruszywa). Dalsze prace nad odhumusowywaniem na odcinkach budowanej drogi. Ponadto kontynuacja robót przygotowawczych w branży mostowej oraz przebudowa kolizji branżowych.

Czytaj więcej

1 kwietnia 2018

1 kwietnia 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja robót przygotowawczych podłoża – odhumusowywanie oraz prace porządkowe na terenie budowy. Dalszy ciąg robót budowlanych przy infrastrukturze drogi S5. Trwa przebudowa kolizji teletechnicznych oraz wodociągowych.

Czytaj więcej

25 marca 2018

25 marca 2018
/ / /
Comments Closed

Obecnie na terenie budowy trwają roboty ziemne związane z odhumusowaniem oraz porządkowaniem placu budowy, w związku z usunięciem pobliskiej roślinności trwają prace porządkowe. Ponadto wykonano wjazdy i zjazdy z terenu budowy projektowanej drogi S5. Kontynuacja robót budowlanych przy obiektach mostowych w postaci prac ziemnych, zbrojeniowych oraz wykonanie wylewek betonowych przy fundamentach obiektów mostowych. Kontynuacja likwidacji kolizji wodociągowych, energetycznych, teletechnicznych

Czytaj więcej

16 marca 2018

16 marca 2018
/ / /
Comments Closed

Trwają prace związane z przygotowaniem placu budowy do robót zasadniczych. Wykonawca rozpoczął budowę obiektów mostowych oraz przepustów skrzynkowych. Prowadzone są prace ziemne związane z odhumusowaniem ternu, sprzątaniem po wycince drzew oraz usuwaniem karpin. Wykonywana jest również wymiana gruntu oraz przygotowanie podłoża pod budowę nasypów. Trwają pracę związane z usuwaniem kolizji oraz przebudową zakresów branż wod-kan oraz elektrycznej.

Czytaj więcej

11 marca 2018

11 marca 2018
/ / /
Comments Closed

Wycinka drzew a także ich wywózka z terenu budowy, prace ziemne w postaci wykonania wykopu oraz jego odwodnienia, ponadto dokonano zdjęcia warstwy humusu. Dalszy ciąg robót budowlano-ziemnych przy infrastrukturze mostowej projektowanej drogi S5. Przebudowa kolizji energetycznej oraz wodociągowej

Czytaj więcej

04 marca 2018

4 marca 2018
/ / /
Comments Closed

Zrywka drzewa z wycinki, kontynuacja robót ziemnych w postaci wykopów oraz odhumusowywania. Ponadto wprowadzono tymczasową organizację ruchu w lokalizacji WD 0.80. Dalszy ciąg prac budowlanych – zbrojenie fundamentów, w dalszym ciągu prowadzono roboty związane z przygotowaniem budowy pod inwestycje mostowe, budowa platformy pod dźwig oraz drogi technologicznej do obiektu. W dalszej cześć prac przebudowano rów Sierakowski.

Czytaj więcej

25 lutego 2018

25 lutego 2018
/ / /
Comments Closed

Roboty ziemne w postaci odhumusowania, zagęszczenia podłoża oraz wykonano wykopy. W toku prac przeprowadzono również roboty porządkowe usuwając z terenu budowy wykarczowane uprzednio pnie. Kontynuowano również prace przy infrastrukturze mostowej poprzez przygotowanie podłoża pod obiektem PZD 7.05. Prowadzono również roboty związane z przebudową urządzeń teletechnicznych oraz zlikwidowano kolizję związaną z siecią podziemną.

Czytaj więcej

18 lutego 2018

18 lutego 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja prac porządkowych odhumusowywania oraz prac porządkowych na terenie budowy. Prace ziemne przy infrastrukturze mostowej. Roboty związane z przebudowami sieci podziemnych, kolizji energetycznych oraz urządzeń teletechnicznych.

Czytaj więcej

11 lutego 2018

11 lutego 2018
/ / /
Comments Closed

Dokonano robót porządkowych, wycięto drzewa oraz pnie na odcinku S5 km 2+800 – 3+100, oczyszczono ponadto teren po stanowisku archeologicznym DS09500P oraz przeprowadzono prace przygotowawcze objawiające się zdjęciem warstwy humusu pod nadzorem archeologicznym na odcinkach zaprojektowanej drogi. Dalszy ciąg robót ziemnych przy infrastrukturze mostowej w postaci wykopów pod ławy fundamentowe oraz podpory. Likwidacja kolizji energetycznych oraz układanie przepustu.

Czytaj więcej

4 lutego 2018

4 lutego 2018
/ / /
Comments Closed

Ciąg dalszy robót ziemnych związanych z przygotowaniem budowy, rozpoznanie saperskie na całym terenie S5 oraz zorganizowanie zaplecza budowy. Ponadto dokonano odhumusowywania drogi serwisowej oraz pasa technologicznego dla projektowanej drogi. Przygotowanie prac przy infrastrukturze mostowej w postaci odhumusowywania terenu w obrębie podpór mostowych oraz zorganizowanie placu pod zaplecze. Przebudowa kolizji energetycznej – roboty ziemne oraz budowa przepustów w celu zlikwidowania kolizji z siecią podziemną.

Czytaj więcej
Strona 10 z 12« Pierwsza...89101112