Aktualności

13 grudnia 2019

13 grudnia 2019
/ / /
Comments Closed

Zakończono roboty drogowe na ciągu głównym, na ukończeniu pozostają prace porządkowe oraz utrzymaniowe. Wszystkie obiekty w ciągu drogi S5 oraz poprzeczne zostały ukończone i otrzymały decyzję Pozwolenia na Użytkowanie. W zakresie robót branżowych oraz elementów około drogowych wszystkie prace zostały ukończone.

Czytaj więcej

6 Grudnia 2019

6 grudnia 2019
/ / /
Comments Closed

Zakończono roboty drogowe na ciągu głównym, w dalszym ciągu trwają roboty porządkowe oraz utrzymaniowe. Wszystkie obiekty w ciągu drogi S5 oraz poprzeczne zostały ukończone. Przebudowano kolizję branżowe oraz wybudowano elementy oświetlenia, zasilania oraz kanału technologicznego.

Czytaj więcej

29 listopada 2019

29 listopada 2019
/ / /
Comments Closed

Roboty w zakresie drogowym na ciągu głównym, drogach dojazdowych i serwisowych zostały zakończone, pozostają do wykonania prace naprawcze oraz porządkowe na terenie budowy. Wszystkie 22 obiekty zostały zakończone oraz uzyskały decyzję Pozwolenia na Użytkowanie podobnie jak w zakresie drogowym prowadzone są prace porządkowe. Przebudowano wszystkie kolizje oraz wykonano urządzenia oświetlenia, zasilania, kanalizacji sanitarnej czy melioracji.

Czytaj więcej

22 listopada 2019

22 listopada 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuowane są roboty wykończeniowe w zakresie drogowym, w dalszym ciągu umacniano skarpy, rowy oraz pobocza. Wykonywano ponadto elementy barier stalowych, osłon przeciwolśnieniowych oraz energochłonnych. W zakresie robót mostowych w dalszym ciągu montowano balustrady przy schodach skarpowych, układano przeciwspadki z asfaltu lanego oraz warstwę ścieralną na brakujących obiektach. Kontynuowane są roboty związane z oświetleniem drogowym, kanałem technologicznym oraz melioracją.

Czytaj więcej

15 listopada 2019

15 listopada 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty wykończeniowe na drodze S5. Głównym frontem prac są roboty drogowe na MOP w skład tych prac wchodzą roboty brukarskie, podbudowy z kruszywa. W zakresie pozostałych robót do dokończenia pozostały są prace ziemne na drogach serwisowych, humusowanie skarp i pasa rozdziału, umocnienie poboczy oraz ogrodzenie drogi. W ramach robót na obiektach mostowych wykonywano balustrady na schodach skarpowych i układano przeciwspadki z asfaltu lanego. Wszystkie obiekty otrzymały pozwolenie na użytkowanie. W ramach robót branżowych trwają prace związane z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi oświetleniem oraz kanałem technologicznym.

Czytaj więcej

08 listopada 2019

8 listopada 2019
/ / /
Comments Closed

W ubiegłym tygodniu kontynuowano roboty drogowe, wśród wykonywanych prac były roboty konstrukcyjne nawierzchni:

– Podbudowa bitumiczna i warstwa wiążąca AC WMS 16 P+W, AC16 P, AC16 W

– Warstwa ścieralna SMA 11

– Warstwa ścieralna SMA JENA, AC 11 S.

Ponadto wykonywano prace wykończeniowe oraz wszelkie urządzenia drogowe takie jak:

– ścieki

– skarpy i rowy

– pobocza, pasy rozdziału

– barier stalowych

– ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe

– oznakowanie poziome i pionowe

– ogrodzenia

– nasadzenia zieleni

W zakresie robót mostowych wykonywano prace związane z wykończeniem obiektów, zrealizowano:

– przeciwspadki z asfaltu lanego

– montaże koszy w wpustach ściekowych

– montaże blach dylatacyjnych

– montaże balustrad schodów skarpowych

– obrukowanie wylotów kolektorów odwodnieniowych

Wśród realizowanych prac branżowych były:

– Budowa kanalizacji deszczowej

– Budowa zbiorników retencyjnych

– Budowa kanału technologicznego

– Budowa drenażu w pasie rozdziału

– Przebudowa kolizji drenarskich

– Przebudowa urządzeń melioracyjnych

– Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej

– Budowa oświetlenia drogowego

– Budowa zasilania elektroenergetycznego

Czytaj więcej

31 Października 2019

31 października 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty drogowe, układano warstwę ścieralną na brakujących odcinkach. Kontynuowano prace wykończeniowe związane z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego, ogrodzeń wzdłuż trasy głównej czy profilowania skarp i rowów. W zakresie robót mostowych trwają prace przy wykonaniu przeciwspadków z asfaltu lanego na obiektach czy montaże balustrad. Trwały ponadto prace związane z oświetleniem drogowym, drenażem i instalacjami na MOP.

Czytaj więcej
Strona 1 z 1212345...10...Ostatnia »