Autor Archiwum arkadiusz fiter

13 lipca 2018

13 lipca 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja prac ziemnych: odhumusowywanie, wymiana gruntu, wykonanie rowów, wykopów, nasypów oraz warstw mrozooochronych. Trwają prace na 19 z 20 obiektów mostowych. Prace fundamentowe oraz prace przy podporach obiektów. Likwidacja kolizji deszczowej, teletechnicznej, gazowej oraz wodociągowej. W dalszym ciągu trwają prace archeologiczne.

Czytaj więcej

06 lipca 2018

6 lipca 2018
/ / /
Comments Closed

Ciąg dalszy prac drogowych wykonywanie wykopów oraz nasypów, ponadto wykonano zasypki przepustów oraz przygotowano podłoże pod nasyp. Prace przy odhumusowaniu podłoża pod nową drogę S5.Trwają prace przy montażu zbrojenia na większości obiektów mostowych na realizowanym odcinku. W dalszej kolejności trwają pracę nad przebudową kolizji teletechnicznej, gazowej, sanitarnej i energetycznej. 

Czytaj więcej

29 czerwca 2018

29 czerwca 2018
/ / /
Comments Closed

Prace ziemne na odcinku nowej S5, obejmujące wymianę gruntów, wykonanie nasypów oraz wykopów, przygotowanie rowów. Dalszy ciąg prac fundamentowo – zbrojeniowych na obiektach mostowych przy drodze S5. Kontynuacja prac przy przepustach drogowych oraz przy likwidacji kolizji branżowych. Trwają prace archeologiczne na terenie budowy. W dniu 27.06.2018 wprowadzono Tymczasową Organizację Ruchu na odcinku DK5 km ok 215+600 do km 216+430 w związku z trwającymi pracami nad barierami stalowymi.

Czytaj więcej

22 czerwca 2018

22 czerwca 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja robót drogowych: zdejmowanie warstw humusu, wykonanie wykopów, nasypów, przygotowanie rowów pod drogę S5. Ponadto dokonano wymiany gruntów słabonośnych. Dalszy ciąg prac przy budowie infrastruktury towarzyszącej. Szalowanie, betonowanie oraz roboty fundamentowe przy podporach, oraz przygotowanie ustrojów nośnych mostów. Likwidacja kolizji branżowych: teletechnicznej , wodociągowej, gazowej oraz deszczowej. W dalszym ciągu trwają pracę na stanowiskach archeologicznych leżących na projektowanej drodze S5.

Czytaj więcej

17 czerwca 2018

17 czerwca 2018
/ / /
Comments Closed

Dalszy ciąg prac ziemnych na odcinkach nowoprojektowanej drogi S5. Wykonanie odhumusowania, wykopów, nasypów oraz przepustów. Prace przy obiektach mostowych na węźle Czempiń w postaci montażu podparcia ustroju nośnego, prace zbrojeniowe oraz betonowania przy pozostałych obiektach. Kontynuacja prac przy kolizjach wodociągowych, energetycznych, teletechnicznych, gazowych oraz deszczowych. Prace trwają ponadto przy stanowiskach archeologicznych.

Czytaj więcej

8 czerwca 2018

8 czerwca 2018
/ / /
Comments Closed

Roboty drogowe, wykonanie nasypów, rowów oraz wykopów na odcinkach drogi S5. Kontynuacja prac przy podporach obiektów mostowych. Kontynuacja likwidacji wszystkich przewidzianych kolizji: deszczowej, wodociągowej, teletechnicznej, energetycznej. Prace archeologiczne na projektowanej drodze S5.

Czytaj więcej

03 czerwiec 2018

3 czerwca 2018
/ / /
Comments Closed

Roboty drogowe, wykonanie nasypów, rowów oraz wykopów przy projektowym węźle Czempiń. Prace porządkowe: wywóz humusu. Dalszy ciąg prac fundamentowych przy podporach obiektów mostowych. Kontynuacja likwidacji kolizji deszczowej, wodociągowej, teletechnicznej i energetycznej. Wprowadzenie z dniem 30.05.2018, tymczasowej organizacji ruchu na odcinku DK 5 od miejscowości Srocko Małe do kanału Mosińskiego przed miejscowością Głuchowo.

Czytaj więcej

25 maja 2018

25 maja 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja prac drogowych, wykonanie nasypów, wykopów oraz dalszy ciąg robót związanych z odhumusowaniem terenu budowy. Wykonano również przepust PD-08 przy miejscowości Srocko. Prace przy podporach mostowych, montaże szalunków, zbrojenie i szalowanie ław fundamentowych i podbudów. Prace ziemne przy przebudowach kolizji: teletechnicznych, wodociągowych i gazowych.

Czytaj więcej

20 maja 2018

20 maja 2018
/ / /
Comments Closed

Prace przygotowawcze podłoża pod nowobudowaną drogę S5, w formie tworzenia wykopów, nasypów i rowów. Dalszy ciąg prac fundamentowych przy obiektach mostowych, szalowanie oraz zbrojenie podpór i fundamentów. Likwidacja kolizji branżowych: energetycznych, teletechnicznych, wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych.

Czytaj więcej

11 maja 2018

11 maja 2018
/ / /
Comments Closed

Dalszy ciąg prac ziemnych: odhumusowanie, wykopy i nasypy na terenie drogi S5. Wykonanie przepustów w ciągach melioracyjnych. Kontynuacja prac przy podporach obiektów mostowych. Budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa kolizji energetycznej i wodociągowej. 

Czytaj więcej
Strona 9 z 12« Pierwsza...7891011...Ostatnia »