Autor Archiwum arkadiusz fiter

14 września 2018

14 września 2018
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty drogowe, na wszystkich trzech sekcjach trwają prace związane z wykopami oraz nasypami. Ponadto w głównym ciągu nowej drogi S5 wykonano warstwy konstrukcyjne (warstwa mrozoochronna, ulepszone podłoże, podbudowa pomocnicza i zasadnicza). Obecnie trwają prace na wszystkich obiektach mostowych. Trwa przebudowa kolizji wodociągowych, energetycznych, teletechnicznych, sanitarnych, gazowych i deszczowych.

Czytaj więcej

07 września 2018

7 września 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja robót drogowych na wszystkich trzech sekcjach. Do prac wykonywanych w ostatnim tygodniu zaliczyć można: wykonanie wykopów, nasypów, ulepszanie podłoża, ponadto na niektórych odcinkach wykonywane są prace związane z warstwą mrozochronną, podbudową pomocniczą oraz umocnienie istniejących rowów płytami ażurowymi. Prace trwają na wszystkich 16 obiektach mostowych. W dalszym ciągu trwają prace na podporach czy ustrojach nośnych. Przebudowywano następujące kolizje: wodociągowe, energetyczne, gazowe, melioracje , teletechniczne i kanalizacje deszczową.

Czytaj więcej

31 sierpnia 2018

31 sierpnia 2018
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu prowadzone są prace drogowe na odcinku Wronczyn – Kościan Płd. Do wykonywanych prac zaliczyć można: Wykonanie wykopów oraz nasypów w ciągu drogi S5, trwają również prace przy ulepszaniu podłoża w postaci wykonania warstw mrozoochronnych, podbudów pomocniczych czy warstw ulepszonego podłoża. Ponadto zakończono prace przy uporządkowaniu terenu po wycince drzew oraz na ukończeniu są prace przy pozostałych odcinkach nieodhumusowanych. Prace trwają na wszystkich obiektach mostowych, wśród nich można wymienić betonowanie konstrukcji betonowych oraz ich zbrojenie, na zaawansowanych obiektach trwają prace związane z ustrojami nośnymi. Wśród przebudowywanych kolizji są: wodociągowe, energetyczne, sanitarne i deszczowe.

Czytaj więcej

24 sierpnia 2018

24 sierpnia 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja robót drogowych, na wszystkich trzech sekcjach trwają prace związane z wykopami oraz nasypami. Ponadto w głównym ciągu nowej drogi S5 wykonano warstwę ulepszonego podłoża pod drogę oraz warstwę mrozoochronną i odcinającą – zabezpieczającą nasyp. Wymieniono również grunt pomiędzy 6 a 7 kilometrem nowej trasy. Obecnie trwają prace przy 16 obiektach, głównie przy betonowaniu części infrastruktury tj. poprzecznic, korpusów, płyt. Trwa również przebudowa kolizji wodociągowych, sanitarnych oraz gazowych

Czytaj więcej

18 sierpnia 2018

18 sierpnia 2018
/ / /
Comments Closed

Trwają prace ziemne w głównym ciągu S5, prowadzone są roboty związane z ulepszaniem podłoża w postaci wykonania warstwy mrozoochronnej, warstwy ulepszonego podłoża, wymiany gruntu oraz zabezpieczenie wykopów oraz nasypów. W tym tygodniu trwały również prace na obiektach, wśród nich można zaliczyć montaż murów oporowych, montaż krawężników. Szczególny nacisk kładziono na roboty fundamentowe, oraz betonowanie elementów konstrukcyjnych powstających obiektów. W dalszym ciągu przebudowywane są kolizje wodociągowe, deszczowe, sanitarne, gazowe oraz telekomunikacyjne.

Czytaj więcej

10 sierpnia 2018

16 sierpnia 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja prac ziemnych na wszystkich fragmentach projektowanej trasy S5. Prace prowadzone przez Wykonawcę skupiają się na przygotowaniu gruntu pod budowę drogi, wśród tych czynności można wyróżnić: osuszanie, wymienianie oraz zagęszczanie gruntu, ponadto wykonano również nasypy oraz wykopy(rowy drogowe oraz ich profilowanie). Wśród wykonanych robót mostowych w dalszym ciągu trwają prace przy podporach oraz ustrojach nośnych większości obiektów. W dalszym ciągu trwają prace przy kolizjach branżowych zwłaszcza przy kolizjach energetycznych, wodociągowych czy gazowych.

Czytaj więcej

3 sierpnia 2018

3 sierpnia 2018
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciąg trwają pracę na trzech sekcjach, prace drogowe w głównej mierze skupiają się na: wymianie gruntu wykonaniu nasypów oraz wykopów, trwają również prace przy przepustach skrzynkowych oraz rurowych na sekcji I w okolicach miejscowości Piotrowo Pierwsze. Głównym frontem prac na obiektach mostowych drogi S5 są prace przy podporach 13 obiektów. Równolegle trwają prace przy ustrojach nośnych na obiektach, których poziom zaawansowania umożliwia takie roboty. Do przebudowywanych kolizji należą energetyczne( SN oraz nn), telekomunikacyjne, wodociągowe, deszczowe, melioracyjne, gazowe oraz sanitarne.

Czytaj więcej

27 lipca 2018

27 lipca 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja prac drogowych wykonanie wykopów, nasypów, oraz zdjęcie warstw humusu na wszystkich 3 sekcjach nowoprojektowanej drogi S5. Dokonano również robót porządkowych poprzez uprzątnięcie karpin oraz innych odpadów z wycinki. Rozpoczęto rozbiórki na zabudowanych działkach w miejscowości Kiełczewo. Prace zostały spowolnione przez opady i ich wpływ jest wciąż odczuwalny podczas robót drogowych. W dalszym ciągu trwają prace na obiektach mostowych, główną oś prac stanowią roboty przy podporach oraz ustrojach nośnych obiektów. Trwa likwidacja kolizji wodociągowych, energetycznych, teletechnicznych i gazowych, ponadto trwają pracę przy melioracji przy budowanej drodze S5. W dalszym ciągu trwają prace archeologiczne.

Czytaj więcej

20 lipca 2018

20 lipca 2018
/ / /
Comments Closed

Trwają prace ziemne przy drodze S5  w postaci odhumusowywanie tworzenie wykopów oraz nasypów, jednakże zostały one spowolnione przez niekorzystne warunki atmosferyczne. Odbywają się ponadto prace porządkowe z wycinki i karczowania drzew. Prace na obiektach mostowych zostały zakłócone poprzez warunki pogodowe, roboty trwają prawie na wszystkich obiektach mostowych, wśród wykonanych prac wyróżnić można: zbrojenie, szalowanie ustrojów nośnych bardziej zaawansowanych realizacyjnie obiektów WD 9.47 i M+PZM 10.06. W zakresie robót branżowych dokonano przełączenia 2 kolizji wodociągowych, również dokonano przełączenia kolizji energetycznej i gazowej.

Czytaj więcej
Strona 8 z 12« Pierwsza...678910...Ostatnia »