Autor Archiwum arkadiusz fiter

12 kwietnia 2019

12 kwietnia 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty ziemne:, wykonywano wykopy, nasypy oraz prace związane z konstrukcją nawierzchni drogi S5. Ponadto prowadzono prace rozbiórkowe nasypu na starym śladzie drogi DK5. W zakresie robót mostowych, Wykonawca prowadził pracę na 12 obiektach w skład prowadzonych prac wchodziły np. zasypki za przyczółkami, betonowanie murków oporowych czy płyt przejściowych. W zakresie prac branżowych prowadzono prace związane z budową kanalizacji deszczowej, drenażu w pasie rozdziału, przebudowywano również urządzeń melioracyjnych. Ponadto wykonywano prace przy kolizjach energetycznych i teletechnicznych.

Czytaj więcej

05 kwietnia 2019

5 kwietnia 2019
/ / /
Comments Closed

Trwają roboty drogowe koncentrowano się na robotach wykopowo/nasypowych oraz przy układaniu warstw nowej drogi S5. W dalszym ciągu kontynuowane są roboty przy rozbiórce nasypu starego przebiegu DK5. W ubiegłym tygodniu trwały prace na 11 obiektach mostowych wśród prowadzonych prac było np. zbrojenie i szalowanie korpusów podpór czy betonowanie ławy fundamentowych. Wśród przebudowywanych kolizji były między innymi: kolizje energetyczne, teletechniczne, prowadzono również prace związane z kanalizacją deszczową oraz melioracją.

Czytaj więcej

29 marca 2019

29 marca 2019
/ / /
Comments Closed

Roboty drogowe prowadzone są w pełnym zakresie w ciągu drogi S5. Wykonywane są prace związane z odhumusowywaniem, wykopami/nasypami, warstwami konstrukcyjnymi, umocnieniem skarp i poboczy. Kontynuowane są roboty przy rozbiórce starego przebiegu DK5. W ubiegłym tygodniu trwały prace na 15 obiektach mostowych między innymi zbrojenie ustroju nośnego, zasypki za przyczółkami czy montaż murów oporowych. Wśród przebudowywanych kolizji były między innymi: kolizje energetyczne, teletechniczne, prowadzono również prace związane z kanalizacją deszczową oraz melioracją na kanale Kościańskim.

Czytaj więcej

22 marca 2019

22 marca 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty ziemne:, wykonywano wykopy, nasypy oraz prace związane z konstrukcją nawierzchni drogi S5. Ponadto prowadzono prace rozbiórkowe nasypu na starym śladzie drogi DK5. W zakresie robót mostowych, Wykonawca prowadził pracę na 12 obiektach w skład prowadzonych prac wchodziły np. zasypki za przyczółkami, betonowanie murków oporowych czy płyt przejściowych. W zakresie prac branżowych prowadzono prace związane z budową kanalizacji deszczowej, drenażu w pasie rozdziału, przebudowywano również urządzeń melioracyjnych. Ponadto wykonywano prace przy kolizjach energetycznych i teletechnicznych.

Czytaj więcej

15 marca 2019

15 marca 2019
/ / /
Comments Closed

Trwają roboty drogowe w ciągu drogi S5, koncentrowano się na robotach wykopowo/nasypowych oraz pracach przy odhumusowywaniu. W dalszym ciągu kontynuowane są roboty przy rozbiórce starego przebiegu DK5. W ubiegłym tygodniu trwały prace na 9 obiektach mostowych wśród prowadzonych prac było np. zbrojenie i szalowanie korpusów podpór czy betonowanie ławy fundamentowych. Wśród przebudowywanych kolizji były między innymi: kolizje energetyczne, teletechniczne, prowadzono również prace związane z kanalizacją deszczową oraz melioracją.

Czytaj więcej

15.03.2019

15 marca 2019
/ / /
Comments Closed

Trwają roboty drogowe w ciągu drogi S5, koncentrowano się na robotach wykopowo/nasypowych oraz pracach przy odhumusowywaniu. W dalszym ciągu kontynuowane są roboty przy rozbiórce starego przebiegu DK5. W ubiegłym tygodniu trwały prace na 9 obiektach mostowych wśród prowadzonych prac było np. zbrojenie i szalowanie korpusów podpór czy betonowanie ławy fundamentowych. Wśród przebudowywanych kolizji były między innymi: kolizje energetyczne, teletechniczne, prowadzono również prace związane z kanalizacją deszczową oraz melioracją.

Czytaj więcej

08 marca 2019

8 marca 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty ziemne: odhumusowywano, wykonywano wykopy, nasypy oraz warstwę mrozoochronną. Ponadto osuszano podłoża pod nasypy oraz prowadzono prace rozbiórkowe na starym śladzie drogi DK5. W zakresie robót mostowych, Wykonawca prowadził pracę na 7 obiektach w skład prowadzonych prac wchodziły np. zbrojenia, deskowania oraz betonowania korpusów, ścianek zaplecznych czy ustrojów nośnych. W zakresie prac branżowych prowadzono prace związane z budową kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych, kanału technologicznego oraz drenażu w pasie rozdziału. Przebudowywano również urządzeń melioracyjnych – Rów Piotrkowski, Kanał Mosiński Obry, Rowu R-33. Ponadto wykonywano prace przy kolizjach energetycznych i teletechnicznych

Czytaj więcej

22 luty 2019

22 lutego 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu roboty drogowe prowadzone są w ograniczonym zakresie. W minionym tygodniu umacniano oraz dociążano zbiorniki. W zakresie robót mostowych wykonywano prace związane ze zbrojeniem ław, szalowaniem korpusu oraz montażem sączków i wpustów obiektów mostowych. Ponadto trwały prace dotyczące pielęgnacji podpór. W minionym tygodniu przebudowywano następujące kolizję elektroenergetyczne, dotyczące kanalizacji sanitarnej oraz melioracji(umocnienie Kanału Mosińskiego).

Czytaj więcej

15 luty 2019

15 lutego 2019
/ / /
Comments Closed

Roboty drogowe prowadzone są w ograniczonym zakresie z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe. Roboty mostowe z uwagi na ujemne temperatury również prowadzone są w ograniczonym zakresie. Trwają przebudowy kolizji energetycznych , wodociągowych oraz kanalizacji deszczowej.

Czytaj więcej

08 luty 2019

8 lutego 2019
/ / /
Comments Closed

Roboty drogowe prowadzone są w ograniczonym zakresie z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe(ujemna temperatura). W zakresie robót mostowych prowadzone były prace na 9 obiektach mostowych w ciągu nowej drogi S5, w postaci robót betoniarskich oraz zbrojeniowych fundamentów oraz ustrojów nośnych. Trwały również przebudowy drenażu, kanalizacji deszczowej czy urządzeń energetycznych.

Czytaj więcej
Strona 5 z 12« Pierwsza...34567...10...Ostatnia »