Autor Archiwum arkadiusz fiter

25 lutego 2018

25 lutego 2018
/ / /
Comments Closed

Roboty ziemne w postaci odhumusowania, zagęszczenia podłoża oraz wykonano wykopy. W toku prac przeprowadzono również roboty porządkowe usuwając z terenu budowy wykarczowane uprzednio pnie. Kontynuowano również prace przy infrastrukturze mostowej poprzez przygotowanie podłoża pod obiektem PZD 7.05. Prowadzono również roboty związane z przebudową urządzeń teletechnicznych oraz zlikwidowano kolizję związaną z siecią podziemną.

Czytaj więcej

18 lutego 2018

18 lutego 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja prac porządkowych odhumusowywania oraz prac porządkowych na terenie budowy. Prace ziemne przy infrastrukturze mostowej. Roboty związane z przebudowami sieci podziemnych, kolizji energetycznych oraz urządzeń teletechnicznych.

Czytaj więcej

11 lutego 2018

11 lutego 2018
/ / /
Comments Closed

Dokonano robót porządkowych, wycięto drzewa oraz pnie na odcinku S5 km 2+800 – 3+100, oczyszczono ponadto teren po stanowisku archeologicznym DS09500P oraz przeprowadzono prace przygotowawcze objawiające się zdjęciem warstwy humusu pod nadzorem archeologicznym na odcinkach zaprojektowanej drogi. Dalszy ciąg robót ziemnych przy infrastrukturze mostowej w postaci wykopów pod ławy fundamentowe oraz podpory. Likwidacja kolizji energetycznych oraz układanie przepustu.

Czytaj więcej

4 lutego 2018

4 lutego 2018
/ / /
Comments Closed

Ciąg dalszy robót ziemnych związanych z przygotowaniem budowy, rozpoznanie saperskie na całym terenie S5 oraz zorganizowanie zaplecza budowy. Ponadto dokonano odhumusowywania drogi serwisowej oraz pasa technologicznego dla projektowanej drogi. Przygotowanie prac przy infrastrukturze mostowej w postaci odhumusowywania terenu w obrębie podpór mostowych oraz zorganizowanie placu pod zaplecze. Przebudowa kolizji energetycznej – roboty ziemne oraz budowa przepustów w celu zlikwidowania kolizji z siecią podziemną.

Czytaj więcej

28 stycznia 2018

28 stycznia 2018
/ / /
Comments Closed

Dalszy ciąg przygotowania placu budowy – wycinka drzew oraz karczowanie pni. Kontynuacja rozpoznania saperskiego oraz organizowania zaplecza budowy drogi S5. Prace przy odhumusowywaniu fragmentów zaprojektowanej drogi. Wykonanie drogi dojazdowej do realizowanej inwestycji WE 2.84 Oraz zorganizowanie placu składowego. Likwidacja kolizji energetycznej, wodociągowej i deszczowej.

Czytaj więcej

21 stycznia 2018

21 stycznia 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja rozpoznania saperskiego oraz organizacji zaplecza w skład, którego, wchodzi przygotowanie drogi wewnętrznej, drogi dojazdowej, zorganizowanie terenu pod zaplecze i przygotowanie zjazdu z placu składowego. Ponadto dalszy ciąg robót porządkowych w postaci wycinki drzew. Rozpoczęcie odhumusowywania fragmentów drogi S5. Roboty przygotowawcze przy organizacji prac budowlanych dotyczących mostów. Rozpoczęto również prace przygotowawcze pod usunięcie kolizji sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej.

Czytaj więcej

14 stycznia 2018

14 stycznia 2018
/ / /
Comments Closed

Prace przygotowawcze w skład, których wchodzi rozpoznanie saperskie, organizacja zaplecza pod budowę na projektowanej drodze S5. Kontynuacja polowych badań geotechnicznych. Rozpoczęcie wycinki oraz karczowania drzew. Zabezpieczono również gazociąg na odcinku S5 km 18+200. Rozpoczęcie prac nad przygotowaniem dróg dojazdowych do obiektów WD 9.47 oraz WD 14.44

Czytaj więcej

21 grudnia 2017

21 grudnia 2017
/ / /
Comments Closed

Przekazanie placu budowy w zakresie Decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) nr 18/2017 w zakresie budowy drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław, odc. Wronczyn – Kościan Południe.

Czytaj więcej
Strona 11 z 12« Pierwsza...89101112