Autor Archiwum arkadiusz fiter

16 marca 2018

16 marca 2018
/ / /
Comments Closed

Trwają prace związane z przygotowaniem placu budowy do robót zasadniczych. Wykonawca rozpoczął budowę obiektów mostowych oraz przepustów skrzynkowych. Prowadzone są prace ziemne związane z odhumusowaniem ternu, sprzątaniem po wycince drzew oraz usuwaniem karpin. Wykonywana jest również wymiana gruntu oraz przygotowanie podłoża pod budowę nasypów. Trwają pracę związane z usuwaniem kolizji oraz przebudową zakresów branż wod-kan oraz elektrycznej.

Czytaj więcej

21 grudnia 2017

21 grudnia 2017
/ / /
Comments Closed

Przekazanie placu budowy w zakresie Decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) nr 18/2017 w zakresie budowy drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław, odc. Wronczyn – Kościan Południe.

Czytaj więcej

Postęp prac #9

20 grudnia 2017
/ / /
Comments Closed

Wydanie w dniu 20 grudnia 2017 roku przez Wojewodę Wielkopolskiego Decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) nr 18/2017 w zakresie budowy drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław, odc. Wronczyn – Kościan Południe.

Czytaj więcej

20 grudnia 2017

20 grudnia 2017
/ / /
Comments Closed

Wydanie w dniu 20 grudnia 2017 roku przez Wojewodę Wielkopolskiego Decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) nr 18/2017 w zakresie budowy drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław, odc. Wronczyn – Kościan Południe.

Czytaj więcej

12 kwietnia 2017

12 kwietnia 2017
/ / /
Comments Closed

12 kwietnia 2017 roku wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację dla inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S5 Poznań – Wrocław na odcinku Wronczyn – Kościan Południe.

Czytaj więcej
Strona 1 z 212