Autor Archiwum arkadiusz fiter

06 września 2019

6 września 2019
/ / /
Comments Closed

W załączeniu 10 zdjęć z budowy oraz notka do aktualności:

 

Kontynuowane są roboty ziemne, wykonywano nasypy, pobocza i pas rozdziału umacniano ponadto skarpy i rowy. W zakresie warstw konstrukcyjnych wykonywano prace związane z:

– dolną warstwą ulepszonego podłoża

– górną warstwą ulepszonego podłoża

– warstwą mrozoochronną

– podbudową zasadniczą z mieszanki niezwiązanej KŁSM 0/45

– podbudową bitumiczną i warstwą wiążącą AC WMS 16 P+W

– warstwą ścieralną SMA 11

Prowadzono również prace brukarskie, montowano bariery stalowe oraz wykonywano ścieki monolityczne.

Trwają prace na wszystkich obiektach, wśród przeprowadzanych prac są:

– wykonanie nawierzchni na kapach na zwieńczeniach murów

– montaż kotew pod bariery

– montaż desek i krawężników

– deskowanie i zbrojenie murków oporowych

Wśród prac branżowych przeprowadzanych w ubiegłym tygodniu były:

– budowa kanalizacji deszczowej

– budowa zbiorników retencyjnych

– budowa kanału technologicznego

– budowa drenażu w pasie rozdziału, pod rowem

– przebudowa kolizji drenarskich

– przebudowa urządzeń melioracyjnych – Kanał Kościański, Kanał Kiełczewski,

– budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu, sieć p.poż – MOP

– budowa oświetlenia drogowego

 

Czytaj więcej

30 sierpnia 2019

30 sierpnia 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają prace ziemne na drodze S5. Wśród wykonywanych prac było umacnianie poboczy, skarp i rowów, utylizacja humusu/darniny, a także  humusowanie i obsiew pasa dzielącego obie nitki drogi ekspresowej. W zakresie warstw konstrukcyjnych wykonywano prace na:

– dolnej warstwie ulepszonego podłoża

– górnej warstwie ulepszonego podłoża

– podbudowie zasadnicza z kruszywa 0/45

Trwają również prace związane z podbudową bitumiczną i warstwą wiążącą. Ponadto wykonywano bariery ochronne w pasie rozdziału oraz Ekrany przeciwolśnieniowe i akustyczne.

Kontynuowane są także prace na wszystkich obiektach mostowych, wśród wykonywanych prac były:

– Zbrojenie, szalowanie i betonowanie wnęk dylatacyjnych,

– Montaż barier na kapach zewnętrznych obiektów

– Ułożenie asfaltu lanego

– Ułożenie schodów skarpowych

W dalszym ciągu realizowane są prace branżowe związane z oświetleniem drogowym, teletechniką, melioracją, kanalizacją deszczową, drenażem drogowym oraz instalacjami MOP.

Czytaj więcej

23 sierpnia 2019

23 sierpnia 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu kontynuowane są roboty wykopowo-nasypowe oraz związane z warstwami konstrukcyjnymi drogi, realizowane były takie asortymenty robót jak:

– dolna warstwa ulepszonego podłoża

– górna warstwa ulepszonego podłoża,

– podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

Ponadto wykonywano roboty brukarskie wypełnienie pasa rozdziału oraz ściek trójkątny monolityczny.

W zakresie robót mostowych prace trwają na wszystkich obiektach, wśród przeprowadzanych prac były:

– hydrofobizacja

– montaż bariery obustronnej

– montaż schodów skarpowych

– umocnienie stożków

– montaż kotew ekranów akustycznych

W zakresie robót branżowych były prowadzone prace związane z budową kanalizacji deszczowej,  zbiorników retencyjnych, kanału technologicznego i drenażu w pasie rozdziału

Czytaj więcej

16 sierpnia 2019

16 sierpnia 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuowano roboty drogowe w zakresie prac ziemnych. Roboty trwały także przy warstwach konstrukcyjnych drogi S5, wśród wykonywanych warstw były:

– górna warstwa ulepszonego podłoża

– warstwa mrozoochronna

– Podbudowa pomocnicza 

– podbudowa zasadnicza 0/45

– Podbudowa z betonu asfaltowego

– Warstwa wiążąca AC WMS

– Warstwa ścieralna AC 

Ponadto realizowano na poszczególnych odcinkach roboty związane z umocnieniem skarp.

Trwają prace na wszystkich obiektach mostowych, wśród wykonywanych robót były np.

Betonowanie zwieńczeń oraz gzymsów murów oporowych, montaż desek gzymsowych i krawężników kamiennych, Zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach obiektu.

W dalszym ciągu roboty branżowe związane z oświetleniem drogowym, kanałem technologicznym, melioracją, kanalizacją deszczową oraz drenażem drogowym.

Czytaj więcej

09 sierpnia 2019

9 sierpnia 2019
/ / /
Comments Closed

Trwają roboty ziemne na drodze S5 związane z:

-wykonaniem nasypu,

-osuszaniem warstw nasypu,

-umocnieniem skarp i rowów – profilowanie

-humusowaniem pasa rozdziału

W zakresie konstrukcji nawierzchni wykonywano

-dolną i górną warstwę ulepszonego podłoża,

-warstwę mrozoochronną,

-podbudowę zasadniczą z mieszanki niezwiązanej KŁSM 0/45

-podbudową bitumiczną i warstwą wiążącą AC WMS 16 P+W,

Ponadto trwają prace brukarskie oraz roboty związane z wykonaniem ścieków monolitycznych i montażem barier stalowych

Kontynuowane są roboty mostowe na wszystkich obiektach wykonywano takie prace jak:

-montaż desek gzymsowych i krawężników kamiennych w obrębie skrzydeł i murów oporowych

-izolacja płyt przejściowych i ścianek zaplecznych

-szalowanie i betonowanie zwieńczeń murów oporowych

-montaż kotew ekranów akustycznych na obiektach.

W zakresie robót branżowych były prowadzone prace związane z budową kanalizacji deszczowej,  zbiorników retencyjnych, kanału technologicznego i drenażu w pasie rozdziału. Przebudowywano także urządzenia melioracyjne – Kanał Kościański, Kanał Mosiński, Rów Sierakowski, K10, RJ-2, R-H,

Czytaj więcej

02 sierpnia 2019

2 sierpnia 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają prace ziemne na drodze S5. Wśród wykonywanych prac było umacnianie poboczy, skarp i rowów, utylizacja humusu/darniny, a także  humusowanie i obsiew pasa dzielącego obie nitki drogi ekspresowej. W zakresie warstw konstrukcyjnych wykonywano prace na:

– dolnej warstwie ulepszonego podłoża

– górnej warstwie ulepszonego podłoża

– podbudowie zasadnicza z kruszywa 0/45

Trwają również prace związane z podbudową bitumiczną i warstwą wiążącą. Ponadto wykonywano bariery ochronne w pasie rozdziału oraz Ekrany przeciwolśnieniowe i akustyczne.

Kontynuowane są także prace na wszystkich obiektach mostowych, wśród wykonywanych prac były:

– Zbrojenie, szalowanie i betonowanie wnęk dylatacyjnych,

– Montaż barier na kapach zewnętrznych obiektów

– Ułożenie asfaltu lanego

– Ułożenie schodów skarpowych

W dalszym ciągu realizowane są prace branżowe związane z oświetleniem drogowym, teletechniką, melioracją, kanalizacją deszczową, drenażem drogowym oraz instalacjami MOP.

Czytaj więcej

26 lipca 2019

26 lipca 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuowano roboty drogowe w zakresie prac ziemnych. Roboty trwały także przy warstwach konstrukcyjnych drogi S5, wśród wykonywanych warstw były:

– górna warstwa ulepszonego podłoża

– warstwa mrozoochronna

– Podbudowa pomocnicza 

– podbudowa zasadnicza 0/45

– Podbudowa z betonu asfaltowego

– Warstwa wiążąca AC WMS

– Warstwa ścieralna AC 

Ponadto realizowano na poszczególnych odcinkach roboty związane z umocnieniem skarp.

Trwają prace na wszystkich obiektach mostowych, wśród wykonywanych robót były np.

Betonowanie zwieńczeń oraz gzymsów murów oporowych, montaż desek gzymsowych i krawężników kamiennych, Zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach obiektu.

W dalszym ciągu roboty branżowe związane z oświetleniem drogowym, kanałem technologicznym, melioracją, kanalizacją deszczową oraz drenażem drogowym.

Czytaj więcej

18 lipca 2019

18 lipca 2019
/ / /
Comments Closed

W zakresie robót drogowych wykonywano prace ziemne wykopowo-nasypowe. Roboty trwały także przy warstwach konstrukcyjnych drogi S5, wśród wykonywanych warstw były:

– dolna warstwa ulepszonego podłoża

– górna warstwa ulepszonego podłoża

– podbudowa zasadnicza 0/45

Ponadto realizowano na poszczególnych odcinkach roboty bitumiczne.

Trwają prace na wszystkich obiektach mostowych, wśród wykonywanych robót były np.

Montaż desek gzymsowych, krawężników kamiennych oraz barier na kapach zewnętrznych czy układanie izolacji z papy termozgrzewalnej

Kontynuowano roboty branżowe związane z oświetleniem drogowym, kanałem technologicznym, melioracją, kanalizacją deszczową oraz drenażem drogowym.

Czytaj więcej

12 lipca 2019

12 lipca 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu kontynuowane są roboty ziemne, wśród prowadzonych prac było wykonanie wykopu,  osuszanie warstw nasypu. W zakresie konstrukcji nawierzchni prowadzono roboty związane z  dolną i  górną warstwą ulepszonego podłoża, warstwą mrozoochronną, podbudową zasadnicza z mieszanki niezwiązanej KŁSM 0/45, podbudową bitumiczną i warstwą wiążącą AC WMS 16 P+W. Ponadto wykonywano ścieki monolityczne, prace brukarskie, umacniano skarpy i rowy oraz montowano bariery stalowe. Trwają roboty mostowe na wszystkich obiektach budowanej trasy S5, wśród wykonywanych prac były zasypki za przyczółkami, zbrojenia kap chodnikowych czy betonowanie płyt przejściowych. W zakresie robót branżowych budowano elementy kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych, kanału technologicznego, drenażu w pasie rozdziału. Przebudowywano także urządzenia melioracyjne – Kanał Kościański, Rów Mikoszewski, Rów R-33.

Czytaj więcej
Strona 1 z 1112345...10...Ostatnia »