Autor Archiwum arkadiusz fiter

Postęp prac #14

22 marca 2020
/ / /
Comments Closed

W dniu 22.03.2020r. Inżynier Kontraktu wystawił Świadectwo Przejęcia odcinka drogi ekspresowej S5 odc. pomiędzy węzłem Wronczyn a węzłem Kościan Południe.

Czytaj więcej

13 grudnia 2019

13 grudnia 2019
/ / /
Comments Closed

Zakończono roboty drogowe na ciągu głównym, na ukończeniu pozostają prace porządkowe oraz utrzymaniowe. Wszystkie obiekty w ciągu drogi S5 oraz poprzeczne zostały ukończone i otrzymały decyzję Pozwolenia na Użytkowanie. W zakresie robót branżowych oraz elementów około drogowych wszystkie prace zostały ukończone.

Czytaj więcej

6 Grudnia 2019

6 grudnia 2019
/ / /
Comments Closed

Zakończono roboty drogowe na ciągu głównym, w dalszym ciągu trwają roboty porządkowe oraz utrzymaniowe. Wszystkie obiekty w ciągu drogi S5 oraz poprzeczne zostały ukończone. Przebudowano kolizję branżowe oraz wybudowano elementy oświetlenia, zasilania oraz kanału technologicznego.

Czytaj więcej

29 listopada 2019

29 listopada 2019
/ / /
Comments Closed

Roboty w zakresie drogowym na ciągu głównym, drogach dojazdowych i serwisowych zostały zakończone, pozostają do wykonania prace naprawcze oraz porządkowe na terenie budowy. Wszystkie 22 obiekty zostały zakończone oraz uzyskały decyzję Pozwolenia na Użytkowanie podobnie jak w zakresie drogowym prowadzone są prace porządkowe. Przebudowano wszystkie kolizje oraz wykonano urządzenia oświetlenia, zasilania, kanalizacji sanitarnej czy melioracji.

Czytaj więcej

22 listopada 2019

22 listopada 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuowane są roboty wykończeniowe w zakresie drogowym, w dalszym ciągu umacniano skarpy, rowy oraz pobocza. Wykonywano ponadto elementy barier stalowych, osłon przeciwolśnieniowych oraz energochłonnych. W zakresie robót mostowych w dalszym ciągu montowano balustrady przy schodach skarpowych, układano przeciwspadki z asfaltu lanego oraz warstwę ścieralną na brakujących obiektach. Kontynuowane są roboty związane z oświetleniem drogowym, kanałem technologicznym oraz melioracją.

Czytaj więcej

15 listopada 2019

15 listopada 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty wykończeniowe na drodze S5. Głównym frontem prac są roboty drogowe na MOP w skład tych prac wchodzą roboty brukarskie, podbudowy z kruszywa. W zakresie pozostałych robót do dokończenia pozostały są prace ziemne na drogach serwisowych, humusowanie skarp i pasa rozdziału, umocnienie poboczy oraz ogrodzenie drogi. W ramach robót na obiektach mostowych wykonywano balustrady na schodach skarpowych i układano przeciwspadki z asfaltu lanego. Wszystkie obiekty otrzymały pozwolenie na użytkowanie. W ramach robót branżowych trwają prace związane z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi oświetleniem oraz kanałem technologicznym.

Czytaj więcej
Strona 1 z 1212345...10...Ostatnia »