13 grudnia 2019

13 grudnia 2019

13 grudnia 2019
/ / /
Comments Closed

Zakończono roboty drogowe na ciągu głównym, na ukończeniu pozostają prace porządkowe oraz utrzymaniowe. Wszystkie obiekty w ciągu drogi S5 oraz poprzeczne zostały ukończone i otrzymały decyzję Pozwolenia na Użytkowanie. W zakresie robót branżowych oraz elementów około drogowych wszystkie prace zostały ukończone.

Komentowanie jest zablokowane.