29 listopada 2019

29 listopada 2019

29 listopada 2019
/ / /
Comments Closed

Roboty w zakresie drogowym na ciągu głównym, drogach dojazdowych i serwisowych zostały zakończone, pozostają do wykonania prace naprawcze oraz porządkowe na terenie budowy. Wszystkie 22 obiekty zostały zakończone oraz uzyskały decyzję Pozwolenia na Użytkowanie podobnie jak w zakresie drogowym prowadzone są prace porządkowe. Przebudowano wszystkie kolizje oraz wykonano urządzenia oświetlenia, zasilania, kanalizacji sanitarnej czy melioracji.

Komentowanie jest zablokowane.