22 listopada 2019

22 listopada 2019

22 listopada 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuowane są roboty wykończeniowe w zakresie drogowym, w dalszym ciągu umacniano skarpy, rowy oraz pobocza. Wykonywano ponadto elementy barier stalowych, osłon przeciwolśnieniowych oraz energochłonnych. W zakresie robót mostowych w dalszym ciągu montowano balustrady przy schodach skarpowych, układano przeciwspadki z asfaltu lanego oraz warstwę ścieralną na brakujących obiektach. Kontynuowane są roboty związane z oświetleniem drogowym, kanałem technologicznym oraz melioracją.

Komentowanie jest zablokowane.