15 listopada 2019

15 listopada 2019

15 listopada 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty wykończeniowe na drodze S5. Głównym frontem prac są roboty drogowe na MOP w skład tych prac wchodzą roboty brukarskie, podbudowy z kruszywa. W zakresie pozostałych robót do dokończenia pozostały są prace ziemne na drogach serwisowych, humusowanie skarp i pasa rozdziału, umocnienie poboczy oraz ogrodzenie drogi. W ramach robót na obiektach mostowych wykonywano balustrady na schodach skarpowych i układano przeciwspadki z asfaltu lanego. Wszystkie obiekty otrzymały pozwolenie na użytkowanie. W ramach robót branżowych trwają prace związane z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi oświetleniem oraz kanałem technologicznym.

Komentowanie jest zablokowane.