08 listopada 2019

08 listopada 2019

8 listopada 2019
/ / /
Comments Closed

W ubiegłym tygodniu kontynuowano roboty drogowe, wśród wykonywanych prac były roboty konstrukcyjne nawierzchni:

– Podbudowa bitumiczna i warstwa wiążąca AC WMS 16 P+W, AC16 P, AC16 W

– Warstwa ścieralna SMA 11

– Warstwa ścieralna SMA JENA, AC 11 S.

Ponadto wykonywano prace wykończeniowe oraz wszelkie urządzenia drogowe takie jak:

– ścieki

– skarpy i rowy

– pobocza, pasy rozdziału

– barier stalowych

– ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe

– oznakowanie poziome i pionowe

– ogrodzenia

– nasadzenia zieleni

W zakresie robót mostowych wykonywano prace związane z wykończeniem obiektów, zrealizowano:

– przeciwspadki z asfaltu lanego

– montaże koszy w wpustach ściekowych

– montaże blach dylatacyjnych

– montaże balustrad schodów skarpowych

– obrukowanie wylotów kolektorów odwodnieniowych

Wśród realizowanych prac branżowych były:

– Budowa kanalizacji deszczowej

– Budowa zbiorników retencyjnych

– Budowa kanału technologicznego

– Budowa drenażu w pasie rozdziału

– Przebudowa kolizji drenarskich

– Przebudowa urządzeń melioracyjnych

– Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej

– Budowa oświetlenia drogowego

– Budowa zasilania elektroenergetycznego

Komentowanie jest zablokowane.