31 Października 2019

31 Października 2019

31 października 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty drogowe, układano warstwę ścieralną na brakujących odcinkach. Kontynuowano prace wykończeniowe związane z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego, ogrodzeń wzdłuż trasy głównej czy profilowania skarp i rowów. W zakresie robót mostowych trwają prace przy wykonaniu przeciwspadków z asfaltu lanego na obiektach czy montaże balustrad. Trwały ponadto prace związane z oświetleniem drogowym, drenażem i instalacjami na MOP.

Komentowanie jest zablokowane.