25 października 2019

25 października 2019

25 października 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuowano prace związane z konstrukcją nawierzchni : podbudową zasadniczą z kruszywa oraz warstwą ścieralną. Prowadzono prace wykończeniowe, ogrodzenia, profilowanie skarp, rowów, pasa rozdziału czy oznakowanie poziome i pionowe.

W zakresie robót mostowych trwają prace na wszystkich nie oddanych do użytku obiektach mostowych, wśród wykonywanych prac było:

– układanie drenaży podłużnych

– montaż barier ochronnych na skrzydłach i zwieńczeniach

– ułożenie przeciwspadków z asfaltu lanego

W zakresie robót branżowych były prowadzone prace związane z oświetleniem drogowym, melioracją, drenażem drogowym, instalacjami MOP oraz kanalizacją sanitarną i deszczową.

Komentowanie jest zablokowane.