18 października 2019

18 października 2019

18 października 2019
/ / /
Comments Closed

Głównym frontem prac były prace związane z konstrukcją nawierzchni trasy S5 podbudową zasadniczą z kruszywa oraz warstwą ścieralną. Ponadto wykonywane były prace wykończeniowe, ogrodzenia, profilowanie skarp, rowów, pasa rozdziału. Wykonywano również oznakowanie poziome i pionowe.

W zakresie robót mostowych trwają prace na wszystkich nie oddanych do użytku obiektach mostowych, wśród wykonywanych prac było:

– wykonanie nawierzchni z żywicy na zwieńczeniach murów oporowych

– montaż barier ochronnych na skrzydłach i zwieńczeniach

– montaż kolektora odwodnienia

– ułożenie przeciwspadków z asfaltu lanego

W zakresie robót branżowych były prowadzone prace związane z oświetleniem drogowym, melioracją, drenażem drogowym, instalacjami MOP oraz kanalizacją sanitarną i deszczową.

Komentowanie jest zablokowane.