04 października 2019

04 października 2019

4 października 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty drogowe na drodze S5. Głównym frontem prac są prace związane z konstrukcją nawierzchni:

– dolna i górna warstwa ulepszonego podłoża,

– podbudowa zasadnicza z kruszywa

– warstwą ścieralną.

Ponadto wykonywane były prace wykończeniowe roboty brukarskie, ogrodzenia, profilowanie skarp, rowów i pasa rozdziału. W zakresie prac mostowych wykonywane są roboty związane z antykorozją powierzchni betonowych montażem latarni, kolektorów odwodnienia oraz balustrad przy schodach skarpowych. W zakresie prac związanych z branżami realizowano roboty związane z oświetleniem drogowym, teletechniką, melioracją, drenażem drogowym, instalacjami MOP oraz kanalizacją sanitarną i deszczową.

Komentowanie jest zablokowane.