27 września 2019

27 września 2019

27 września 2019
/ / /
Comments Closed
Kontynuowano zakres prac drogowych prowadzonych w ostatnim tygodniu. Wśród wykonywanych prac były roboty ziemne,. Głównym frontem prac były prace związane z konstrukcją nawierzchni dolną i górną warstwą ulepszonego podłoża, podbudową zasadniczą z kruszywa oraz warstwą ścieralną. Ponadto wykonywane były prace wykończeniowe roboty brukarskie, ogrodzenia, profilowanie skarp, rowów i pasa rozdziału.
 

W zakresie prac mostowych wykonywane są roboty związane z układaniem asfaltu lanego na obiektach, montaż balustrad, kolektorów odwodnieniowych czy schodów skarpowych. W zakresie prac związanych z branżami realizowano roboty związane z oświetleniem drogowym, energetyką, teletechniką, melioracją, drenażem drogowym, instalacjami MOP oraz kanalizacją sanitarną i deszczową.

Komentowanie jest zablokowane.