20 września 2019

20 września 2019

20 września 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuowano roboty ziemne, w ograniczonym zakresie trwały prace wykopowo-nasypowe. Głównym frontem prac były prace związane z konstrukcją nawierzchni trasy S5, dolną i górną warstwą ulepszonego podłoża, podbudową zasadniczą z kruszywa oraz warstwą ścieralną. Ponadto wykonywane były prace wykończeniowe roboty brukarskie, ogrodzenia, profilowanie skarp, rowów i pasa rozdziału

W zakresie robót mostowych trwają prace na wszystkich nie oddanych do użytku obiektach mostowych, wśród wykonywanych prac było: układania schodów skarpowych i mat na stożkach zbrojono, szalowano i betonowano gzymsy na skrzydłach oraz zwieńczenia murów oporowych, ponadto na obiektach montowano wpusty oraz kolektory odwodnieniowe.

W zakresie robót branżowych były prowadzone prace związane z oświetleniem drogowym, energetyką, teletechniką, melioracją, drenażem drogowym, instalacjami MOP oraz kanalizacją sanitarną i deszczową.

Komentowanie jest zablokowane.