06 września 2019

06 września 2019

6 września 2019
/ / /
Comments Closed

W załączeniu 10 zdjęć z budowy oraz notka do aktualności:

 

Kontynuowane są roboty ziemne, wykonywano nasypy, pobocza i pas rozdziału umacniano ponadto skarpy i rowy. W zakresie warstw konstrukcyjnych wykonywano prace związane z:

– dolną warstwą ulepszonego podłoża

– górną warstwą ulepszonego podłoża

– warstwą mrozoochronną

– podbudową zasadniczą z mieszanki niezwiązanej KŁSM 0/45

– podbudową bitumiczną i warstwą wiążącą AC WMS 16 P+W

– warstwą ścieralną SMA 11

Prowadzono również prace brukarskie, montowano bariery stalowe oraz wykonywano ścieki monolityczne.

Trwają prace na wszystkich obiektach, wśród przeprowadzanych prac są:

– wykonanie nawierzchni na kapach na zwieńczeniach murów

– montaż kotew pod bariery

– montaż desek i krawężników

– deskowanie i zbrojenie murków oporowych

Wśród prac branżowych przeprowadzanych w ubiegłym tygodniu były:

– budowa kanalizacji deszczowej

– budowa zbiorników retencyjnych

– budowa kanału technologicznego

– budowa drenażu w pasie rozdziału, pod rowem

– przebudowa kolizji drenarskich

– przebudowa urządzeń melioracyjnych – Kanał Kościański, Kanał Kiełczewski,

– budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu, sieć p.poż – MOP

– budowa oświetlenia drogowego

 

Komentowanie jest zablokowane.