23 sierpnia 2019

23 sierpnia 2019

23 sierpnia 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu kontynuowane są roboty wykopowo-nasypowe oraz związane z warstwami konstrukcyjnymi drogi, realizowane były takie asortymenty robót jak:

– dolna warstwa ulepszonego podłoża

– górna warstwa ulepszonego podłoża,

– podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

Ponadto wykonywano roboty brukarskie wypełnienie pasa rozdziału oraz ściek trójkątny monolityczny.

W zakresie robót mostowych prace trwają na wszystkich obiektach, wśród przeprowadzanych prac były:

– hydrofobizacja

– montaż bariery obustronnej

– montaż schodów skarpowych

– umocnienie stożków

– montaż kotew ekranów akustycznych

W zakresie robót branżowych były prowadzone prace związane z budową kanalizacji deszczowej,  zbiorników retencyjnych, kanału technologicznego i drenażu w pasie rozdziału

Komentowanie jest zablokowane.