18 lipca 2019

18 lipca 2019

18 lipca 2019
/ / /
Comments Closed

W zakresie robót drogowych wykonywano prace ziemne wykopowo-nasypowe. Roboty trwały także przy warstwach konstrukcyjnych drogi S5, wśród wykonywanych warstw były:

– dolna warstwa ulepszonego podłoża

– górna warstwa ulepszonego podłoża

– podbudowa zasadnicza 0/45

Ponadto realizowano na poszczególnych odcinkach roboty bitumiczne.

Trwają prace na wszystkich obiektach mostowych, wśród wykonywanych robót były np.

Montaż desek gzymsowych, krawężników kamiennych oraz barier na kapach zewnętrznych czy układanie izolacji z papy termozgrzewalnej

Kontynuowano roboty branżowe związane z oświetleniem drogowym, kanałem technologicznym, melioracją, kanalizacją deszczową oraz drenażem drogowym.

Komentowanie jest zablokowane.