12 lipca 2019

12 lipca 2019

12 lipca 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu kontynuowane są roboty ziemne, wśród prowadzonych prac było wykonanie wykopu,  osuszanie warstw nasypu. W zakresie konstrukcji nawierzchni prowadzono roboty związane z  dolną i  górną warstwą ulepszonego podłoża, warstwą mrozoochronną, podbudową zasadnicza z mieszanki niezwiązanej KŁSM 0/45, podbudową bitumiczną i warstwą wiążącą AC WMS 16 P+W. Ponadto wykonywano ścieki monolityczne, prace brukarskie, umacniano skarpy i rowy oraz montowano bariery stalowe. Trwają roboty mostowe na wszystkich obiektach budowanej trasy S5, wśród wykonywanych prac były zasypki za przyczółkami, zbrojenia kap chodnikowych czy betonowanie płyt przejściowych. W zakresie robót branżowych budowano elementy kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych, kanału technologicznego, drenażu w pasie rozdziału. Przebudowywano także urządzenia melioracyjne – Kanał Kościański, Rów Mikoszewski, Rów R-33.

Komentowanie jest zablokowane.