28 czerwca 2019

28 czerwca 2019

28 czerwca 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuowane są roboty ziemne na drodze S5. Trwają prace wykopowo-nasypowe oraz zdejmowane są warstwy humusu. W zakresie konstrukcji nawierzchni wykonywane są takie warstwy jak:

– W-wa mrozoochronna 1,5-2,5 MPa

– Podbudowa pomocnicza  C 3/4 MPa,

– Dolna warstwa ulepszonego podłoża,

– Górna warstwa ulepszonego podłoża,

– Podbudowa z mieszanki niezwiązanej

Roboty odbywają się na wszystkich 21 obiektach, wykonywane są takie prace jak zasypki za przyczółkami i murami oporowymi, betonowane są kapy chodnikowe, czy układany jest asfalt lany.

Wśród robót branżowych prace koncentrowały się na oświetleniu drogowym, teletechnice, melioracji, kanalizacji deszczowej, drenażu drogowym i instalacjach MOP.

Komentowanie jest zablokowane.