14 czerwca 2019

14 czerwca 2019

14 czerwca 2019
/ / /
Comments Closed
ZAD1
 
„W dalszym ciągu trwają roboty ziemne oraz prace związane z konstrukcją nawierzchni  drogi S5:
 
– dolna warstwa ulepszonego podłoża,
 
– górna warstwa ulepszonego podłoża
 
– podbudowa zasadnicza 0/45
 
– podbudowa bitumiczna,
 
W zakresie robót mostowych Wykonawca prowadził prace na 11 obiektach, w skład prowadzonych prac wchodziły np. zasypki za przyczółkami, betonowanie kap chodnikowych, montaż kotew pod bariery zintegrowane czy umacnianie stożków kostką.
 
Kontynuowane są również roboty branżowe, gdzie wykonywane są prace związane z:
 
– oświetleniem drogowym
 
– teletechniką
 
– melioracją
 
– kanalizacją deszczową
 
– kanalizacją sanitarną
 
– drenażem

Komentowanie jest zablokowane.