07 czerwca 2019

07 czerwca 2019

7 czerwca 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuowane są  roboty nasypowo-wykopowe, Wykonywane są ponadto  warstwy konstrukcyjne takie jak:

– dolna warstwa ulepszonego podłoża,

– górna warstwa ulepszonego podłoża

– podbudowa zasadnicza 0/45

– podbudowa bitumiczna,

– warstwa wiążąca

Trwają również roboty wykończeniowe w śladzie drogi S5.

 

W dalszym ciągu trwają prace na obiektach mostowych, wśród wykonywanych prac były:

– montaż schodów skarpowych,

– betonowanie płyt przejściowych

– przygotowanie powierzchni kap chodnikowych przed wykonaniem izolacji

– profilowanie stożków

Wśród robót branżowych realizowane były prace dotyczące:

– oświetlenia drogowego

– teletechniki

– melioracji

– kanalizacja deszczowej

– kanalizacji sanitarnej

– drenażu

Komentowanie jest zablokowane.