31 maja 2019

31 maja 2019

31 maja 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty nasypowo-wykopowe, Wykonywane są ponadto warstwy konstrukcyjne takie jak:

– dolna warstwa ulepszonego podłoża,

– górna warstwa ulepszonego podłoża

– podbudowa zasadnicza 0/45

– podbudowa bitumiczna,

– warstwa wiążąca

Trwają również roboty wykończeniowe w śladzie drogi S5.

Kontynuowane są również roboty na obiektach mostowych, wśród wykonywanych prac były:

– zbrojenie ustroju nośnego,

– montaż dylatacji modułowych

– zbrojenie i szalowanie gzymsów zwieńczających mury oporowe

W zakresie robót branżowych realizowane były prace dotyczące

– oświetlenia drogowego

– teletechniki

– melioracji

– kanalizacja deszczowej

– drenażu

Komentowanie jest zablokowane.