24 maja 2019

24 maja 2019

24 maja 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuowane są prace ziemne w ciągu drogi S5. W ramach prac Wykonawca zdejmuje warstwy humusu/darniny oraz w dalszym ciągu prowadzi roboty nasypowo-wykopowe. Trwają również prace związane z konstrukcją nawierzchni:

– dolna warstwa ulepszonego podłoża,

– górna warstwa ulepszonego podłoża

– podbudowa zasadnicza 0/45

– podbudowa z mieszanki niezwiązanej

Ponadto prowadzone są roboty wykończeniowe: nawierzchnie z kostki betonowej i kamiennej.

W dalszym ciągu trwają prace na obiektach mostowych wśród wykonywanych prac są montaże dylatacji modułowych, schodów skarpowych i murów oporowych.

Wśród robót branżowych trwają prace związane z oświetleniem drogowym, teletechniką, melioracją, kanalizacją deszczową oraz drenażem drogowym i w pasie rozdziału.

Komentowanie jest zablokowane.