17 maja 2019

17 maja 2019

17 maja 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty drogowe na drodze S5, kontynuowane są prace wykopowo-nasypowe oraz związane z humsowaniem skarp i wymianami gruntu. W zakresie konstrukcji nawierzchni wykonywane są roboty przy:

– Dolnej warstwie ulepszonego podłoża

– Górnej warstwie ulepszonego podłoża

– Podbudowie zasadniczej 0/45

– Podbudowie bitumicznej

– Warstwie wiążącej

Trwają prace mostowe na 19 obiektach wśród wykonywanych prac są np. zbrojenie gzymsów murów oporowych, zasypki za przyczółkami, montaż murów oporowych czy szalowanie ścianek zaplecznych.

Ponadto wykonywano roboty związane z oświetleniem drogowym, melioracją, kanalizacją deszczową, drenażem drogowym oraz instalacjami MOP.

Komentowanie jest zablokowane.