10 maja 2019

10 maja 2019

10 maja 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuowane są roboty drogowe w ciągu drogi S5, koncentrowano się na robotach wykopowo/nasypowych oraz pracach przy konstrukcji nawierzchni warstwach ulepszonego podłoża czy podbudowach z kruszywa i asfaltu. W dalszym ciągu trwają prace na większości obiektów mostowych wśród prowadzonych prac było między innymi zasypki za przyczółkami, deskowanie i zbrojenie ustrojów nośnych. Wśród przebudowywanych kolizji były między innymi: teletechniczne, Prowadzono prace związane z melioracją oraz oświetleniem drogowym.

Komentowanie jest zablokowane.