03 maja 2019

03 maja 2019

3 maja 2019
/ / /
Comments Closed

W zakresie robót ziemnych na nowej drodze S5 prowadzone były prace wykopowo-nasypowe, ponadto wykonywano roboty wykończeniowe związane z umocnieniem skarp i rowów. Wykonywano również prace związane z utylizacją humusu. W zakresie warstw konstrukcyjnych nowej drogi wykonywano roboty związane z:

– dolną warstwą ulepszonego podłoża
– górną warstwą ulepszonego podłoża
– podbudową zasadniczą 0/45
– podbudowa z betonu asfaltowego

Prowadzono także roboty brukarskie. W zakresie obiektów mostowych prowadzono prace na 17 obiektach wśród wykonywanych prac było np.:
– ułożenie chudego betonu pod płyty przejściowe
– zbrojenie i szalowanie murków oporowych stożków
– montaż kotew talerzowych, sączków, wpustów

Wśród prowadzonych robót branżowych były prace melioracyjne, oświetleniowe, teletechniczne oraz dotyczą instalacji MOP.

Komentowanie jest zablokowane.