05 kwietnia 2019

05 kwietnia 2019

5 kwietnia 2019
/ / /
Comments Closed

Trwają roboty drogowe koncentrowano się na robotach wykopowo/nasypowych oraz przy układaniu warstw nowej drogi S5. W dalszym ciągu kontynuowane są roboty przy rozbiórce nasypu starego przebiegu DK5. W ubiegłym tygodniu trwały prace na 11 obiektach mostowych wśród prowadzonych prac było np. zbrojenie i szalowanie korpusów podpór czy betonowanie ławy fundamentowych. Wśród przebudowywanych kolizji były między innymi: kolizje energetyczne, teletechniczne, prowadzono również prace związane z kanalizacją deszczową oraz melioracją.

Komentowanie jest zablokowane.