29 marca 2019

29 marca 2019

29 marca 2019
/ / /
Comments Closed

Roboty drogowe prowadzone są w pełnym zakresie w ciągu drogi S5. Wykonywane są prace związane z odhumusowywaniem, wykopami/nasypami, warstwami konstrukcyjnymi, umocnieniem skarp i poboczy. Kontynuowane są roboty przy rozbiórce starego przebiegu DK5. W ubiegłym tygodniu trwały prace na 15 obiektach mostowych między innymi zbrojenie ustroju nośnego, zasypki za przyczółkami czy montaż murów oporowych. Wśród przebudowywanych kolizji były między innymi: kolizje energetyczne, teletechniczne, prowadzono również prace związane z kanalizacją deszczową oraz melioracją na kanale Kościańskim.

Komentowanie jest zablokowane.