08 marca 2019

08 marca 2019

8 marca 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty ziemne: odhumusowywano, wykonywano wykopy, nasypy oraz warstwę mrozoochronną. Ponadto osuszano podłoża pod nasypy oraz prowadzono prace rozbiórkowe na starym śladzie drogi DK5. W zakresie robót mostowych, Wykonawca prowadził pracę na 7 obiektach w skład prowadzonych prac wchodziły np. zbrojenia, deskowania oraz betonowania korpusów, ścianek zaplecznych czy ustrojów nośnych. W zakresie prac branżowych prowadzono prace związane z budową kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych, kanału technologicznego oraz drenażu w pasie rozdziału. Przebudowywano również urządzeń melioracyjnych – Rów Piotrkowski, Kanał Mosiński Obry, Rowu R-33. Ponadto wykonywano prace przy kolizjach energetycznych i teletechnicznych

Komentowanie jest zablokowane.