11 stycznia 2019

11 stycznia 2019

11 stycznia 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja robót drogowych w ograniczonym zakresie, trwają prace utrzymaniowe oraz roboty związane z usuwaniem uszkodzeń wywołanych intensywnymi opadami deszczu. Ponadto wykonywano pojedyncze prace wykończeniowe tj. wykonanie kostki granitowej czy humusowanie skarp na sekcji II. W ramach prac mostowych trwają prace na 5 obiektach mostowych. Wśród robót branżowych trwają prace przy kanalizacji deszczowej oraz teletechnicznej.

Komentowanie jest zablokowane.