14 grudnia 2018

14 grudnia 2018

14 grudnia 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuowane są roboty drogowe na trasie S5. W dalszym ciągu trwają prace ziemne przy nowobudowanej drodze: odhumusowanie, prace wykopowo-nasypowe oraz wymiany gruntu. Wykonawca wykonuje również prace przy konstrukcji nawierzchni: warstwa mrozoochronna, warstwa odcinająca, podbudowa pomocnicza C5/6 oraz podbudowa bitumiczna. Ponadto w dalszym ciągu trwa rozbiórka wyłączonego odcinka DK5. Aktualnie toczą się prace na wszystkich obiektach mostowych w skład wykonywanych prac wchodzą betonowanie, zbrojenie, prace izolacyjne oraz zasypkowe, montowano również elementy ustrojów nośnych. W ubiegłym tygodniu przebudowywano następujące kolizję: wodociągowe, energetyczne, kanalizacji deszczowej, drenażu drogowego.

Komentowanie jest zablokowane.