07 grudnia 2018

07 grudnia 2018

7 grudnia 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuowane są prace drogowe na wszystkich trzech sekcjach drogi S5. Prowadzone są prace przy:

– odhumusowanie,

– osuszanie podłoża pod nasyp,

– wykonanie wykopu i nasypu, nasypu przeciążeniowego,

– osuszanie warstw nasypu

– Wykonanie warstwy odcinającej i mrozoochronnej

– Wykonanie ulepszonego podłoża C0,4/0,5

– Wykonanie podbudowy pomocniczej C5/6

– Wykonanie podbudowy zasadniczej KŁSM 0/31 oraz 0/45

– Roboty bitumiczne: podbudowy bitumiczne o WMS, warstwy wiążące o WMS

– Elementy ulic – krawężniki betonowe, kamienne i ścieki drogowe, chodniki

– Nawierzchnie z kostki betonowej, granitowej

– Prace na przepustach

– Humusowanie skarp

– Wykonanie poboczy

– Umocnienia rowów

– Oznakowanie poziome, pionowe

– Montaż barier energochłonnych

Trwają prace na wszystkich obiektach mostowych, wśród nich zaliczyć można roboty betoniarskie oraz zbrojarskie. W dalszym ciągu trwają roboty branżowe w zakresie: wodociągów, energetyki, gazu, melioracji, kanalizacji deszczowej oraz drenażu drogowego.

Komentowanie jest zablokowane.