30 listopada 2018

30 listopada 2018

30 listopada 2018
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają prace drogowych na wszystkich trzech sekcjach budowanej drogi S5. Kontynuowane są prace ziemne, wśród nich wykonywane były odhumusowywanie nasypy oraz wykopy. Prowadzone są prace przy warstwach konstrukcyjnych: warstwa mrozoochronna , warstwa odcinająca podbudowa pomocnicza C5/6, podbudowa zasadnicza 0/45. Kontynuowane są roboty bitumiczne w postaci podbudowy bitumicznej. W ubiegłym tygodniu zamontowano oznakowanie pionowe oraz wykonano w tymczasowej formie oznakowanie poziome. Kontynuowane są w dalszym zakresie prace rozbiórkowe na „starej DK5” w pierwszych 3 km nowej trasy S5. Trwają prace na wszystkich obiektach mostowych, betonowanie, zbrojenie ustrojów nośnych. W dalszym ciągu trwają roboty branżowe w zakresie: melioracji, kanalizacji deszczowej oraz drenażu drogowego.

Komentowanie jest zablokowane.