23 listopada 2018

23 listopada 2018

23 listopada 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja robót drogowych w ciągu nowej drogi S5. W dalszym ciągu prowadzone są prace wykopowo/nasypowe na wszystkich trzech sekcjach realizowanej trasy. Trwają roboty przy warstwach konstrukcyjnych drogi w tym: konstrukcja podbudowy zasadniczej 0/45, warstwy mrozoochronnej, warstwy odcinającej, podbudowy pomocniczej czy podbudowy bitumicznej. Toczą się równolegle prace brukarskie przy obrzeżach oraz krawężnikach betonowych. W tym tygodniu Wykonawca rozpoczął rozbiórkę drogi DK5 na odcinku I sekcji w km globalnym ok 214 do 218. Wśród realizowanych podczas ostatniego tygodnia robót mostowych zaliczyć można zasypki za fundamentami, prace przy ustrojach nośnych czy szalowanie oraz betonowanie płyt przejściowych. Rozpoczęto również prace przy konstrukcji MOP-u w pobliżu miejscowości Kokorzyn. Kontynuowane są ponadto prace przy przebudowie kolizji branżowych wodociągowych, energetycznych, kanalizacji deszczowej oraz melioracji.

Komentowanie jest zablokowane.