16 listopada 2018

16 listopada 2018

16 listopada 2018
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają prace drogowe na nowej drodze S5, Kontynuowano roboty ziemne wykopy i nasypy oraz umocnienie skarp i rowów. Kontynuowane są prace przy warstwach konstrukcyjnych: warstwie mrozoochronnej, podbudowie pomocniczej oraz podbudowach zasadniczych. Kontynuowane są prace przy obiektach mostowych wśród wykonywanych robót są: betonowania podpór, zasypki za przyczółkami, montaże murów oporowych czy prace przy ustrojach nośnych(zbrojenie, betonowanie). W dalszym ciągu prace realizowane są przy przebudowach kolizji branżowych: wodociągowych, energetycznych(w tym przy NN), gazowych, melioracyjnych, deszczowych i drenarskich. W dniu 16.10.2018 planowane jest przełożenie ruchu ze starej DK5 na nową DK 5 w km 214+635 do 218+320

Komentowanie jest zablokowane.