26 października 2018

26 października 2018

26 października 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja prac drogowych na wszystkich trzech sekcjach budowanej drogi S5. W dalszym ciągu trwają prace ziemne, wśród nich wykonywane były nasypy, wykopy czy umocnienia skarp i rowów, w ograniczonym zakresie odbywają się także prace przy odhumusowaniu. Trwają prace przy warstwach konstrukcyjnych:

– warstwa mrozoochronna

– warstwa odcinająca

– ulepszone podłoże C 0,4/0,5

– podbudowa pomocnicza C 5/6

– podbudowa zasadnicza 0/31,5

Rozpoczęto również roboty bitumiczne na pierwszej sekcji w okolicach projektowanego węzła Czempiń oraz miejscowości Srocko oraz Piotrowo Pierwsze. W zakresie robót mostowych w dalszym ciągu trwają prac zbrojarskie oraz betoniarskie. Zamontowano ponadto mury oporowe, wykonywano zasypki za przyczółkami. Ponadto przy niektórych obiektach trwają prac związane z ustrojami nośnymi(montaż rusztowań, zbrojenie czy betonowanie). W dalszym ciągu trwają roboty branżowe w zakresie: wodociągów, energetyki, gazu, melioracji, kanalizacji deszczowej oraz drenażu drogowego.

Komentowanie jest zablokowane.