28 września 2018

28 września 2018

28 września 2018
/ / /
Comments Closed

Trwają prace w ciągu głównym S5. Wśród wykonywanych robót, wciąż trwa wykonywanie wykopów oraz nasypów i również ich zabezpieczanie i umacnianie, praca koncentruje się głównie na układaniu warstw konstrukcyjnych pod nową drogę . Roboty na obiektach mostowych koncentrują się na w dalszym ciągu na betonowaniu podpór, ponadto wykonywane są prace związane z murkami oporowymi oraz ustrojami nośnymi obiektów. Prace trwają na wszystkich obiektach . W zakresie robót branżowych, przebudowywano kolizje energetyczne, sanitarne, gazowe, wodociągowe, i deszczowe.

Komentowanie jest zablokowane.