21 września 2018

21 września 2018

23 września 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja robót drogowych na wszystkich trzech odcinkach nowej trasy S5. Trwają prace związane z wykopami oraz nasypami na wszystkich sekcjach. Ponadto prowadzone są prace przy warstwach konstrukcyjnych drogi, wśród których trwają roboty związane z warstwą mrozoochronną, ulepszonym podłożem C 0/4; 0/5 oraz podbudowami pomocniczą C5/6 i zasadniczą 0/31,5(prace te trwają głównie na pierwszej sekcji na pierwszych trzech kilometrach). Trwają prace na obiektach mostowych. W dalszym ciągu trwają roboty mostowe na wszystkich obiektach mostowych. Roboty toczą się na podporach, przyczółkach oraz ustrojach nośnych. Trwa również likwidacja kolizji branżowych: energetycznych, sanitarnych, gazowych, wodociągowych, i deszczowych.

Komentowanie jest zablokowane.