16 marca 2018

16 marca 2018

16 marca 2018
/ / /
Comments Closed

Trwają prace związane z przygotowaniem placu budowy do robót zasadniczych. Wykonawca rozpoczął budowę obiektów mostowych oraz przepustów skrzynkowych. Prowadzone są prace ziemne związane z odhumusowaniem ternu, sprzątaniem po wycince drzew oraz usuwaniem karpin. Wykonywana jest również wymiana gruntu oraz przygotowanie podłoża pod budowę nasypów. Trwają pracę związane z usuwaniem kolizji oraz przebudową zakresów branż wod-kan oraz elektrycznej.

Komentowanie jest zablokowane.